รายละเอียดเพื่อความเข้าใจง่าย อแดปเตอร์และ PoE สำหรับ Ruckus AP

อุปกรณ์ที่เข้ากันได้
จุดประกายโดย: Marketing Team เขียนเมื่อ 2011-06-11 14:07:47

คุณสามารถตรวจสอบ Ruckus ที่ต้องการว่าสามารถทำงานได้กับ Adapter และ PoE รุ่นใหนได้บ้าง

Ruckus ได้มีการออก Model สินค้าใหม่หลายรุ่น ซึ่งรุ่นที่เปลี่ยนแปลงจะมีข้อต่างจากรุ่นเดิมเพียงประการเดียวคือในส่วนของ Adaptor ซึ่งไม่ได้มาพร้อมในกล่อง ซึ่งแนวโน้มสินค้าในปัจจุบันเป็น PoE ล้วนแล้วทั้งสิ้น ทั้งนี้ ได้สรุป สินค้าที่เกียวข้องมาไว้แล้ว

For more information, feel free to contact us at 0-22479898 Ext 87,
E-Mail: marketing@optimus.co.th; Twitter: @optimus_th; Facebook: optimusthailand