การเก็บ log ของ Access Point จาก ZoneDirector

ถาม-ตอบ
จุดประกายโดย: Customer Satisfaction Department Team เขียนเมื่อ 2014-12-17 15:56:44

1.) เข้าเว็บคอนฟิคของ ZoneDirector แล้วไปที่เมนู Monitor -> Access Points

2.) ในหัวข้อ Currently Managed APs ให้คลิกที่ MAC address ของ Access Point ที่ต้องการ

3.) ในส่วน Events จะแสดง log ของ Access Point ทั้งหมด โดยสามารถกดปุ่ม Show More เพื่อแสดงข้อความที่มากขึ้น แล้ว copy ข้อความทั้งหมดไว้

ดาวน์โหลดเอกสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

For more information, feel free to contact us at 0-22479898 Ext 87,
E-Mail: marketing@optimus.co.th; Twitter: @optimus_th; Facebook: optimusthailand