ถาม-ตอบ

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

 
2012-05-10

Mini300PU : ขั้นตอนการ add printer บน windows 7

ขั้นตอนการ add printer บน windows 7 ในลักษณะการใช้งานเบื้องต้น
2012-01-14

What is the target market for the ZoneFlex products?

FAQ นี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่ 0-2247989 Ext.81
หรือ E-mail : care@optimus.co.th
 
2012-01-14

What is new in 8.0 and 8.1?

FAQ นี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่ 0-2247989 Ext.81
หรือ E-mail : care@optimus.co.th


 
2012-01-14

What is the new Ruckus ZoneFlex line of products?

FAQ นี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่ 0-2247989 Ext.81
หรือ E-mail : care@optimus.co.th
 
2012-01-14

What is the maximum number of VLANs supported on my ZoneDirector?

FAQ นี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่ 0-2247989 Ext.81 หรือ E-mail : care@optimus.co.th
 
2012-01-12

 
2012-01-10

 
2011-12-21

 
2011-12-21

 
2011-12-21

 
2011-12-21

2011-12-19

ZoneDirector 1000 corrupted firmware recovery procedure

แก้ไข ZoneDirector Boot ไม่ได้