อุปกรณ์ WiFi > อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย > การ์ดแลนไร้สาย สำหรับสล็อต PCI Bus > GW-DS300N2

GW-DS300N2

อุปกรณ์ WiFi, อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย
  • Wireless 802.11n PCIBus with 5 dBi Antenna 300Mbps WIFI Certified.

    Warranty: Lifetime
ดาวน์โหลด


File Detail File Type
Spec Sheet Language : English
Driver Version : -
Release Date : 08/08/2554
Release Note : From CD