อุปกรณ์ WiFi > อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย > การ์ดแลนไร้สาย ผ่านพอร์ต USB > GW-USWExtreme

GW-USWExtreme

อุปกรณ์ WiFi, อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย
  • Wireless 802.11n USB Dongle Adaptor 150Mbps Concurrrent Mode for AP/Client.

    Warranty: Lifetime
ดาวน์โหลด


File Detail File Type
Driver Version : -
Release Date : 08/08/2554
Release Note : From CD