ระบบความปลอดภัย > ซอฟท์แวร์ไฟร์วอลล์ > Kerio Control

Kerio Control

ระบบความปลอดภัย, ซอฟท์แวร์ไฟร์วอลล์
 • Kerio CONTROL

  เ้หมาะกับการติดตั้งเป็นเกตเวย์ของระบบเครือข่าย เพื่อควบคุมและมอนิเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ตของเครื่องไคลเอ็นต์ในองค์กร ซึ่งต้องเผชิญหน้ากับรูปแบบการโจมตีที่หลากหลายและมีรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อาทิ การโจมตีที่หลากหลายและมีรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อาทิการโหลดอีเมลล์ที่ติดไวรัสการติดไวรัสจากการโหลด ActiveX หรือ Java Script จากเว็บไซต์บางแห่ง รวมถึงรูปแบบการโจมตีผ่าน IP-TV ‚ Web Cam‚ CamFrog ‚ Internet Radio ‚ BitTorrent ‚ Hi5

  เนื่องจาก Kerio CONTROL เป็นไฟร์วอลล์ประเภทซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการบนเครื่องพีซีทำให้สามารถ ปรับปรุงตัวเองและออกเวอร์ชั่นใหม่ให้ทันกับรูปแบบการโจมตีใหม่ๆ ที่ไคลเอ็นต์ต้องเจอได้อย่างรวดเร็ว และมีข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรฮาร์ดแวร์น้อยกว่าไฟร์วอลล์ประเภทฮาร์ดแวร์ และยังสามารถแยกแยะหมวดหมู่ของเว็บไซด์ตาม "เนื้อหา" ของเว็บนั้น ๆ รวมไปถึงความละเอียดในการเก็บ Log ที่สนับสนุนต่อข้อกำหนดทางกฎหมายตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้

  Kerio CONTROL.

  Warranty: 1 Year
ลักษณะเด่น


User Management

Transparent mapping of users from Active Directory or the internal user database. Users can be forced to authenticate with the firewall before being granted network access.

Enforces network and web access policies tailored to individual users regardless of the access device used. Administrators and managers can precisely monitor web behavior of individuals.

Content Security

Integrated gateway anti-virus‚ web filter‚ P2P networks filter‚ file-type blocker‚ flexible keyword and web object filter.

Protects networks and users from viruses‚ spyware‚ drive-by downloads‚ and other malware. Protects companies from legal liabilities and helps limit productivity losses.

VPN

Multiple site-to-site and client-to-site VPN tunnels. Includes a cross-platform VPN client for Windows‚ Mac‚ and Linux‚ as well as clientless SSL VPN access through a web browser.

Simplifies VPN deployments for the most advanced VPN setups. One-click Kerio VPN Client ensures high-speed secure access for any user from any computer.

Bandwidth Control

Multi-port active/active and active/passive configurations with automatic connection failover and link load balancing. Bandwidth limiter preserves bandwidth for critical applications.

Ensures high-availability of network uptime with optimized performance and maximum throughput. Assures connection quality for latency sensitive applications such as VoIP and streaming media by prioritizing network traffic. 

ข้อมูลทางเทคนิค

Kerio Control 7

Firewall and Router

Connection tracking (SPI)
Connection Limit
Anti-Spoofing
Protocol Inspection
Traffic Rules Configuration Wizard
DHCP server
DNS Forwarder
IDS/IPS (Snort based)
 • Kerio Certified IDS Signatures
 • IP Blacklists
 • Three severity levels

Reporting

Historical analysis
Individual‚ Group‚ Entire Network Internet Usage Reports
User based reports
Bandwidth utilization
Security
Kerio Web Filter Reports
External Logging to Syslog
Email Alerts
Web site usage
Protocol usage
Browser based activity

User Authentication

Kerberos/Active Directory
NT Domain
Web login
Proxy Server authentication (for Terminal services)
NTLM authentication

Virtual Private Networking

Split tunnel support
Windows/MacOS/Linux clients
VPN Client can run as service
User based authentication
Multiple tunnels (site to site)
Web SSL-VPN (Windows only)

NAT and traffic rules

Pre-configured services
User based traffic rules
Time based rules
NAT Mapping
Group Based rules
Dynamic DNS
MAC filtering
Blacklist in IDS/IPS
Rule Exemption Capability

Content Filtering

Time interval restriction
P2P Eliminator
URL Categories
Custom denial page
Administrative alerts
Custom URLs
Forbidden Words
FTP Policy
Proxy server
URL White-listing
Anti-Virus Filtering
 • Sophos integration
 • Dual scanning with plug-in

Load Balancing and QoS

Supports multiple Internet links
Policy based routing
Implicit failover
Bandwidth Limiter

Administration

Administration
Web-based administration
Multiple IP addresses on a single network interface
Customizable routing table
Variable Level Administrative Rights
Update Checker Option
Configuration Export/Import
Active Directory Integration
Local User Database
Domain Template for default user configuration
Auto Logout after Timeout
Configurable Time Ranges for groups
Multi-Language Support
 • English
 • Chinese (Simplified)
 • Croatian
 • Czech
 • Dutch
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Italian
 • Japanese
 • Polish
 • Portuguese
 • Russian
 • Spanish
 • Swedish

Certifications

ICSA Labs Certified – Corporate Firewall
Windows 7

System Requirements

Windows

CPU: 1 GHz
Memory: 1 GB RAM
Hard drive: 8 GB HDD space for product‚ logs‚ and StaR data
Network interface: 1 Ethernet (10/100/1000 Mb) network interface supported by the OS

Operating systems*:
Windows 7 (all editions)
Windows XP (all editions)
Windows Vista (all editions)
Windows 2000 Professional
Windows Server 2008 (all editions except Core)
Windows Server 2008 R2 (all editions except Core)
Windows Server 2003 (all editions)
Windows Server 2003 R2 (all editions)
Windows Server 2000 (all editions)
*Latest service pack and up to date security patches are required unless otherwise stated.

Software Appliance

CPU: 500 MHz
Memory: 1 GB RAM
Hard drive: 8 GB HDD space for OS‚ product‚ logs‚ and StaR data
Network interface: 1 Ethernet (10/100/1000 Mb) network interface supported by the Linux kernel 2.6.30
(Majority of current NICs supported.)

VMware Virtual Appliance

CPU: 2 GHz
Memory: 1 GB RAM assigned to the virtual machine
Hard drive: 8 GB assigned HDD space for OS‚ product‚ logs‚ and StaR data
Network interface: 1 assigned virtual network adapter

VMware hypervisor:
VMware Workstation 6.5 or 7.0
VMware Server 1.0 or 2.0
VMware Fusion 2.0 or 3.0
VMware Player 2.5 or 3.0
VMware ESX 3.5 or 4.0
VMware ESXi 3.5 or 4.0

Kerio VPN Client

Windows
Operating systems∗:
Windows 7 (all editions)
Windows XP (all editions)
Windows Vista (all editions)
Windows 2000 Professional
Windows Server 2008 (all editions except Core)
Windows Server 2008 R2 (all editions except Core)
Windows Server 2003 (all editions)
Windows Server 2003 R2 (all editions)
Windows Server 2000 (all editions)

Mac OS X
(Only Intel based Macs supported)
Operating systems:
Mac OS X 10.4 Tiger
Mac OS X 10.5 Leopard
Mac OS X 10.6 Snow Leopard

Linux
Operating Systems:
Debian 5.0
Ubuntu 8.04 to 10.04

Web Browsers

Basic User Login/Logout:
All HTTP(S)-compliant web browsers including mobile browsers are supported.

Kerio Control Administration‚ StaR and SSL-VPN:

Microsoft Internet Explorer 7 and 8
Firefox 3 and higher
Safari 4
 

ดาวน์โหลด


File Detail File Type
Spec Sheet Detail : Kerio Control
Language : English
Date : 17/02/2015
Version : 8.4.3
Kerio CONTROL
Administrator_s Guide
Type : Administration
Version : 8.1.0
Language : English
Kerio CONTROL
Step-by-Step Guide
Type : Administration
Version : 8.1.0
Language : English
Kerio CONTROL
Users_s Guide
Type : User_s Guide
Version : 8.1.0
Language : English
Kerio CONTROL
VPN Client for Mac Users_s Guide
Type : User_s Guide
Version : 8.1.0
Language : English
Kerio CONTROL
VPN Client for Windows Users_s Guide
Type : User_s Guide
Version : 8.1.0
Language : English
Kerio CONTROL
VPN Client
Type : Installer
Version : 8.1.0
O/S : Debian and Ubuntu Linux
Kerio CONTROL
VPN Client
Type : Installer
Version : 8.1.0
O/S : Mac OS X
Kerio CONTROL
VPN Client
Type : Installer
Version : 8.1.0
O/S : Windows 32-bit
Supports : Windows 2000/2003/2008/XP/Vista/7
Kerio CONTROL
VPN Client
Type : Installer
Version : 8.1.0
O/S : Windows 64-bit
Supports : Windows 2000/2003/2008/XP/Vista/7
Kerio CONTROL
Application
Type : Installer
Version : 8.1.0
O/S : Windows 32-bit
Kerio CONTROL
Application
Type : Installer
Version : 8.1.0
O/S : Windows 64-bit
Server Type : Kerio Control Software Appliance
Version : 8.4.3
O/S : Kerio Control Software Appliance
Server Type : Kerio Control VMware Virtual Appliance (VMX)
Version : 8.4.3
O/S : Kerio Control VMware Virtual Appliance (VMX)
Server Type : Kerio Control VMware Virtual Appliance (OVF)
Version : 8.4.3
O/S : Kerio Control VMware Virtual Appliance (OVF)
Server Type : Kerio Control Hyper-V Virtual Appliance
Version : 8.4.3
O/S : Kerio Control Hyper-V Virtual Appliance
Server Type : Kerio Control Update Image
Version : 8.4.3
O/S : Kerio Control Update Image
VPN Type : Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8
Version : 8.4.3
O/S : Kerio VPN Client (32-bit)
VPN Type : Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8
Version : 8.4.3
O/S : Kerio VPN Client (64-bit)
VPN Type : OS X
Version : 8.4.3
O/S : Kerio VPN Client
VPN Type : Debian and Ubuntu Linux - Installation Instructions
Version : 8.4.3
O/S : Kerio VPN Client (32-bit)
Tools Type : Support Tools
Version : 8.4.3
O/S : Rescue flash image
Tools Type : Support Tools
Version : 8.4.3
O/S : Hardware Detection Tool image
Tools Type : Support Tools
Version : 8.4.3
O/S : USB diagnostic tool image
Tools Type : Support Tools
Version : 8.4.3
O/S : USB script for factory reset
Tools Type : Support Tools
Version : 8.4.3
O/S : USB script for password reset

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำวิจารณ์สินค้า