อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค > สวิทซ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ > แมเนจเมนท์สวิทซ์ เลเยอร์ 2 > SF-0422G

SF-0422G

อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค, สวิทซ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • SF-0422G  เป็นสวิทช์ 24 พอร์ต ทุกพอร์ตเป็น gigabit intelligent switching hub พร้อม 4 Combo port ซึ่งช่วยให้สร้างเน็ตเวิร์คแบบ gigabit ด้วย optic fiber ได้

    24-Port x 10/100/1000Mbps (4-Port Combo) MGMT Switch[Total 24 Ports]

    Warranty: 3 Years
ลักษณะเด่น

 
มี 4 Combo ports
  เป็น 4 IEEE 802.3z 1000BASE-SX-LX ซึ่งรองรับ MiniGBIC Combo Port ฉะนั้นจึงสามารถสร้างเน็ตเวิร์ค gigabit ด้วย optic fiber เพียงแค่เพิ่ม optional MiniGBIC module สวิทช์ตัวนี้เหมาะสำหรับเน็ตเวิร์คที่มีข้อมูลปริมาณมากหรือข้อมูล multimedia
*ใช้พิเศษสำหรับ MiniGBIC และ 1000BASE-T
   
 
ฟังก์ชั่นอัจฉริยะ
  รองรับฟังก์ชั่น SNMP‚ RMON และมี multi cast packet control protocol โดยการใช้งานร่วมกับสวิทช์อื่นๆ ทำให้สามารถสร้างเน็ตเวิร์ค ซึ่งมีฟังก์ชั่น management ทีี่เหนือกว่า อีกทั้งยังใช้ console serial port ผ่าน Telnet หรือบราวเซอร์สำหรับตั้งค่าเน็ตเวิร์ค ส่วนการเซ็ตแบบ GUI ทำให้จัดการเน็ตเวิร์คได้อย่างสะดวก
 
SNMP(simple network management protocol)
  Network management protocol สำหรับ TCP/IP โดยรองรับ basic protocol เพื่อส่งข้อมูลการจัดการของอุปกรณ์เน็ตเวิร์คไปยังระบบการจัดการ เช่น router และ switches
  รองรับ SNMP: MIBII/ Interface MIB / Ether-Like MIB / Bridge MIB / Extended Bridge MIB / Entity MIB / RADIUS MIB
 
RMON(remote network monitoring)
  ฟังก์ชั่นที่จะเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทราฟฟิกบนเน็ตเวิร์ค มีไว้สำหรับช่วยเหลือ SNMP ซึ่งเป็น network management protocol และยังมีฟังก์ชั่นที่จะจัดการสถานะการสื่อสารของเน็ตเวิร์ค 
ฟังก์ชั่นของ RMON :Statistics / History / Alarm / Event
 
Multi cast control
  แตกต่างจาก broad caset ซึ่งเป็น multiple addressing system ในผู้ใช้งานบางส่วนที่เชื่อมต่อ LAN หรืออินเทอร์เน็ต ฉะนั้นจึงเป็นแค่การส่งข้อมูลไปยังกลุ่มเฉพาะ และช่วยลดทราฟฟิกของเน็ตเวิร์ค 
Control Protocol:IGMP(v1/v2) Snooping
 
IEEE802.1Q ฟังก์ชั่น V LAN ช่วยให้โครงสร้างเน็ตเวิร์คยืดหยุ่น 
  IEEE802.1Q ฟังก์ชั่น VLAN รองรับได้สูงสุดถึง 255 กลุ่ม ช่วยให้กลุ่มต่างๆ เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค
ฟังก์ชั่น Tag VLAN เป็นการทำ VLAN เพื่อเชื่อมต่อสวิทช์มากกว่า 2 ตัว แต่สวิทช์ที่เชื่อมต่อกันนั้น ต้องรองรับ IEEE802.1Q

 
 
ฟังก์ชั่น QoS : Quality Control
  IEEE802.1p ฟังก์ชั่น QoS ช่วยให้ควบคุมคุณภาพของการสื่อสาร โดยจัดสรรตามลำดับความสำคัญในทราฟฟิก สร้างความปลอดภัยให้แก่แบนด์วิธการสื่อสารและสร้างประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นเน็ตเวิร์ค เช่น group wear datebase
 
ฟังก์ชั่น Trunk เพื่อเพิ่มแบนด์วิธหลักสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างสวิทช์ (Link Aggrecation Function)
  ก่อนการเชื่อมต่อระหว่างสวิทช์ 2 เครื่อง การเชื่อมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ต้องมีแบนด์วิธหลักเชื่อมระหว่างสวิทช์ ด้วยการใช้พอร์ต 2-8 เชื่อมต่อแบบ Trunk สูงสุดถึง 6 กลุ่ม 8Gbpx เวลาที่มีการสื่อสารทวีขึ้นสองเท่า

 
 
ฟังก์ชั่น Port Mirroring 
  พอร์ตเฉพาะที่ช่วยให้คัดลอก packet sent/received ไปยังอีกพอร์ตหนึ่ง (Mirroring) ด้วยฟังก์ชั่นนี้ จะมีการอ้างอิงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เช่น Sniffer หรือ RMON Prove to port และรายละเอียดของ packet ซึ่งไปยังพอร์ตอื่นๆ 
Sinffer เป็นหนึ่งใน protocol analyzer และ hardware หรือ software ที่ใช้บันทึกและตรวจสอบทราฟฟิกผ่าน LAN
 
รองรับ Jumbo frame สำหรับการสื่อสารความเร็วสูง
  ความสามารถในการส่ง packet แต่ละครั้งจะเพิ่มขึ้นจาก 1500byte เป็น 9000byte จึงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสาร นอกจากนี้ ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถส่งผ่านได้อย่างราบรื่น
*เมื่อต้องการใ้ช้ jumbo frame แล้ว LAN Adapter และอุปกรณ์เน็ตเวิร์คอื่นๆ ควรรองรับ jumbo frame ด้วย


 
 
IEEE802.1d รองรับฟังก์ชั่น spanning tree 
  IEEE802.1d รองรับฟังก์ชั่น spanning tree function (STP) ทำให้ไม่เกิด loop ของข้อมูลในเน็ตเวิร์ค ด้วยฟังก์ชั่นนี้ ช่วยให้เน็ตเวิร์คแก้ไข eternal loop และเป็นเส้นทางสำรองในเวลาที่เกิดปัญหา

 
 
รองรับ Rapid Spannign Tree 
  รองรับฟังก์ชั่น rapid spanning tree function (RSTP) ซึ่งช่วยให้เน็ตเวิร์คเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว โดยเป็นฟังก์ชั่น redundant (เส้นทางสำรอง) และช่วยให้เน็ตเวิร์คทำงานต่อไปได้ภายในไม่กี่วินาทีเวลาที่เกิดปัญหา
 
รองรับ Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) 
  Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) เป็น protocol ที่ขยายมาจาก RSTP โดย Multiple VLAN สามารถควบคุมด้วยกันเพียงจุดเดียว ซึ่งช่วยให้ใช้งานเน็ตเวิร์คหรือ CPU น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการสร้าง spanning tree ด้วย VLAN 
 
ทุกพอร์ตรองรับ AutoMDI/MDI-X
  ทุกพอร์ตรองรับฟังก์ชั่น AutoMDI/MDI-X สามารถสลับสาย UTP ไขว้/ตรง แบบอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาของการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค
 
ฟังก์ชั่น Flow Control เพื่อการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คให้ได้ประสิทธิภาพสูง 
  ด้วยฟังก์ชั่น flow control (full duplex:IEEE802.3x/ half-duplex:backpressure) ช่วยป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาการรับ-ส่ง packet ที่ไม่ถูกต้อง จึงทำให้เน็ตเวิร์คมีความเสถียรสูง
 
IEEE802.1 x รองรับฟังก์ชั่น Authentication 
  สินค้าตัวนี้รองรับ IEEE802.1xport base authentication functinon ด้วยการใช้ฟังก์ชั่นนี้ จะช่วยให้ปรับปรุงระบบความปลอดภัย เนื่องจากจะมีการตรวจสอบการเชื่อมต่อของ client อีกทั้งสามารถใช้ external RADIUS เพื่อ password authentication ของ management window และการบริหารจัดการ user และให้ระบบความปลอดภัยระดับสูง 
 
สามารถตั้งค่าด้วยอินเตอร์เฟสแบบ command line
  Setting window สำหรับสินค้าตัวนี้ รองรับ CLI (Command line interface) ซึ่งใช้ตั้งค่าอุปกรณ์เน็ตเวิร์คทั่วไป วิธีการนี้ช่วยให้ลดความยุ่งยากที่จะต้องศึกษา local command ของแต่ละอุปกรณ์และบริการจัดการเน็ตเวิร์คได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ WEB setting window ก็รองรับ GUI screen  
 
RoHS correspondence
  กระบวนการของสินค้านี้ ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการทำลาย รองรับ RoHS ซึ่งจำกัดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ตะกั่ว‚ แคดเมียม‚ เงิน‚ hexavalent chrome‚ polybrominated biphenyl‚ polybrominated diphenyl ether
 
Option Module
           
MGBIC-SX-P   MGBIC-LX-P   MGBIC-TM01   MGBIC-BWDM-13   MGBIC-BWDM-15

ข้อมูลทางเทคนิค

Model SF-0422G
Functions
Compliant standards IEEE802.3:10BASE-T
IEEE802.3u:100BASE-TX
IEEE802.3ab:1000BASE-T
IEEE802.3z:1000BASE-SX/LX/ZX
IEEE802.3x:flow control
IEEE802.1Q:VLAN
IEEE802.1p:QoS
IEEE802.1D:Spanning Tree Protocol (STP)
IEEE802.1w:Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
IEEE802.1s:Multiple Spanning Tree Protocol(MSTP)
IEEE802.3ad:Link Aggregation ControlProtocol(LACP)
IEEE802.1X:user authentication
Physical Ports 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tport x 26port
Combo Gigabit (RJ-45/SFP) port x 4port
(auto negotiation‚ AutoMDI/MDI-X support)
Forwarding mode store&forward
Supported LAN cable UTP/STPLAN cable
10Mbps:over category 3‚ 100Mbps:over category5‚ 1000Mbps:over category 5e
Packet buffer size 4Mbits
Switching fabric 52Gbps
MAC address table capacity MAX.8‚000 address(Total port)
Throughput(64Bytes) 10BASE-T:14‚881packet/sec
100BASE-TX: 148‚810 packet/sec
1000BASE-T/SX/LX: 1‚488‚095 packet/sec
Flow Control full-duplex:IEEE802.3x‚half-duplex:back-pressure
Jumbo Frame MaxFrame Size 9‚216Bytes
VLAN TagVLAN‚PrivateVLAN‚ Port-based VLAN‚ GVRP
TagVLAN PVID range:1 ~ 4093
MAX. GVRP:256(IP Settable VLAN number:1)
Trunk Upto 6 aggregation groups are supported‚ and up to 8 ports per group
QoS 4level
support algorithm:Strict‚ WRR
QoS:CoS‚ IP‚ DSCP
Spanning Tree STP/RSTP/MSTP
Management Features SNMPv1‚ v2c‚ v3
RMON Statistics/History/Alarm/Event(1‚2‚ 3‚ 9 group)
Port Mirroring Tx‚Rx‚ Both
Multicast IGMPv1/v2 snooping
Access Control Lists IP : 96rules ‚ MAC: 96 rules
HardwareSpecifications
LED PWR‚Link/ACT‚ DIAG
Cooling FAN with FAN
MTBF 25℃‚412‚374 hours 45℃‚ 176‚866 hours
Power AC100-240V50-60Hz
Power consumption 38Watts
Dimension 44(H) x 440(W) x 230(D)mm
Weight 2.9kg
Operating environment  Temperature:0 ~ 40℃
Humidity:35% ~ 85%
Storage environment  Temperature:-40 ~ 70℃
Humidity:10 ~ 90%(Non-Condensing)
Certificated Mark CE‚ FCC Class A‚ VCCIClass A‚ CISPR Class A
Others
Setting method Telnet‚SSH‚ WEB brower HTTP or HTTPS‚ console
Warrnty period 3years(part of power supply is one year)

ดาวน์โหลด


File Detail File Type
Spec Sheet Version : 1.0
Language : English
User Manual Detail : Installation Guide
Version : 1.0
Language : English
User Manual Details : Management Guide
Version : 1.0
Language : English
Driver Version : -
Release Date : 29/11/2010
Release Note : From CD