โปรโมชั่น

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

2014-09-12

Kerio Connect Webinar Usage of Clients with Kerio Connect

Tuesday, September 30 | 11:00 AM CET (ประเทศไทย 17.00 น.)|10:00 AM UK Time (ประเทศไทย 16.00 น.)
 
2014-09-08

WatchGuard Webinar Criminal Minds: Malware Edition

Profile of an Advanced Persistent Threat
2014-09-08

Cloud4Wi Webinar Help hotel operators be rewarded for their free Wi-Fi

Register for webinar: Help hotel operators be rewarded for their free Wi-F
2014-09-02

Ruckus Webinar Virtual SmartCell Gateway (vSCG) Deep Dive

During this webinar, our product experts will discuss Ruckus Virtualized SmartCell Gateway (vSCG). We will review vSCG carrier class capabilities, managed services enablement, and deployment training.
2014-08-21

Ruckus Training Puppy Class in THAILAND 2014 จัดครั้งที่ 4/2557

Ruckus Training “Puppy Class in THAILAND” หัวข้อ Zone Director : Installation and Management วันที่ 3 กันยายน 2557
 
2014-08-21

WatchGuard Training Champions to be WatchGuard Qualied Vol.2-2014

วันที่ 10 กันยายน 2557 อบรม 1 วัน เริ่ม 09.00 น. – 16.30 น. (อบรมภาษาไทย)
 
2014-08-13

WatchGuard Trade-Up Like evolution but quicker

ให้สิทธิในการนำ WatchGuard รุ่นไหนก็ตามนำมาแลกซื้อ UTM รุ่นใหม่ได้ในราคาลดลงกว่าเดิมสูงถึง 25%
 
2014-08-13

WatchGuard Trade-in Competitive Promotion

TRADE Program Competitive Promotion พลาดไม่ได้กับ Appliances Trade Program
2014-08-13

Ruckus vSCG Where is the Value

Suitable for Enterprise, Large Scale Controller for Hospitality, Venues, Large Enterprise
2014-08-13

Ruckus ZoneFlex T300 Outdoor

Low cost weight Consumption
2014-07-03

Ruckus Training Puppy Class in THAILAND 2014 จัดครั้งที่ 3/2557

Ruckus Training “Puppy Class in THAILAND” หัวข้อ Zone Director : Installation and Management สำหรับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 3 สำหรับปี 2557 นะคะ
2014-04-28

Ruckus Why do we choose Ruckus Wireless Gigabit (ac) ???

ZoneFlex R700 Premium 802.11ac Indoor Access Point