Xclaim Site-References

Site References
จุดประกายโดย: Marketing team เขียนเมื่อ 2017-05-19 15:11:26
 
ตัวอย่าง Site references ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Xclaim ของบริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด 
เป็นผลิตภัณฑ์ไวร์เลสจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ถูกออกแบบสำหรับองค์กรขนาดกลางและเล็กที่ต้องการใช้งานไวร์เลสที่มีประสิทธิภาพ
สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ตลอดเวลา แต่ต้องไม่เป็นการเพิ่มงานให้ฝ่ายไอทีในการจัดการระบบที่วุ่นวายเกินจำเป็น
 
 
*Site references ข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งจากฐานข้อมูลลูกค้าเท่านั้น
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 022479898 ต่อ 87 หรืออีเมล์ marketing@optimus.co.th

ดาวน์โหลดเอกสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

For more information, feel free to contact us at 0-22479898 Ext 87,
E-Mail: marketing@optimus.co.th; Twitter: @optimus_th; Facebook: optimusthailand