ClassTune ใส่ใจทุกรายละเอียด

โซลูชั่น
จุดประกายโดย: เขียนเมื่อ 2017-02-10 14:45:49

" เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า " เพราะฉะนัันหากเราจะสร้างบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคม ที่สามารถพัฒนาครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติให้ดีขึ้นได้นั้น ต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นเด็ก การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ นอกจากจะบ่งบอกถึงความรู้ความสามารถของบุคคลคนนั้นแล้ว แสดงถึงการการพัฒนาหลายๆด้านของประเทศชาติด้วย

 

หากพูดถึงการพัฒนาการศึกษา นอกจากพัฒนาระบบการศึกษาแล้ว ตัวแปรสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ "ผู้เรียน" นั่นเอง พ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆคนอาจจะคิดว่า หน้าที่ในการพัฒนาผู้เรียน หรือ พัฒนาการศึกษาของลูกๆของเรานั้น เป็นหน้าที่ของครู หรือโรงเรียน นั่นเป็นความคิดที่ไม่ถูกซะทีเดียว จริงๆแล้วยังมีพื้นฐานและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรงคือ "ครอบครัว" เพราะว่าไม่มีใครจะรู้จักนิสัยใจคอ วิธีพูดคุยและรับมือเมื่อเกิดปัญหาของเด็กเหล่านั้นได้เท่ากับคนที่คอยปกป้องเลี้ยงดูพวกเค้ามาตั้งแต่เป็นเด็กน้อย จึงเป็นบทบาทและหน้าที่ของ พ่อแม่ ครู และผู้เรียน ที่ต้องก้าวเดินไปพร้อมๆกัน

 

 

พ่อแม่

ประสบการณ์การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลา พ่อแม่คือครูคนแรกและคือครูที่ดีที่สุดของลูก เนื่องจาก พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นคนใกล้ชิดภายในครอบครัวของผู้เรียนโดยตรง การมีส่วนร่วมในการเรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆจากคนในครอบครัวจึงมีความสำคัญ การมีส่วนร่วมในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการให้ " ลูกเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุด, ห้องเรียนดีที่สุด, ครูดีที่สุด, สภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด, และผลการเรียนที่ดีที่สุด " การหยิบยื่นสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกที่เรารักนั้นไม่ผิด แต่ทั้งหมดจะไม่มีความหมายอะไรเลยหากปราศจาก "ความเอาใจใส่" และมักจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้าม ด้วยเหตุผลที่ว่า เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แล้ว จึงไม่มีอะไรต้องกังวล หันมาใช้เวลาที่เหลือส่วนใหญ่โฟกัสที่งาน

สิ่งที่พ่อแม่และผู้ปกครองควรจะทำคือ คอยสังเกตุพฤติกรรมนิสัยใจคอของลูกๆ ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลง หรือผิดสังเกตุหรือไม่ การเรียน การบ้านรายวิชา รายวัน รายสัปดาห์ มีอะไรบ้างมีกำหนดส่งเมื่อไหร่ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ชีวิตและความเป็นอยู่ภายในโรงเรียน สิ่งเหล่านี้ จะทำให้เราทราบถึงพฤติกรรม และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านดีและไม่ดี นำไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอณาคต

 

 

 ครู

นับตั้งแต่นักเรียนก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียน นั่นหมายความว่า นักเรียนทุกคน จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและการดูแลของครู  เมื่อนักเรียนมาจากต่างครอบครัว ต่างสภาพแวดล้อม มีพื้นฐานการเรียนรู้ พัฒนาการ นิสัยที่แตกต่างกัน จึงเป็นหน้าที่ของูครู ที่ต้องอบรมสั่งสอนเพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ ดูแลเอาใจใส่นักเรียน การร่วมมือกับผู้ปกครองจะทำให้เป้าหมายในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆประสบผลสำเร็จได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายไม่ให้ขาดตกบกพร่องด้วย

 

 

นักเรียน

" เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า " เพราะฉะนัันหากเราจะสร้างบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคม ที่สามารถพัฒนาครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติให้ดีขึ้นได้นั้น ต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นเด็ก

นี่เป็นสิ่งที่พ่อแม่และครูทุกคนหวังว่าจะเกิดขึ้นกับลูกๆหรือเหล่านักเรียนที่น่ารักทุกคน แต่ด้วยความเป็นเด็ก จึงต้องการความช่วยเหลือและแนะนำ จากพ่อแม่และครู  การที่จะเป็นแบบนี้ได้ นอกจากจะเกิดจากความเพียรและความตั้งใจของเจ้าตัวแล้ว ยังมาจากจากการดูแลเอาใจใส่ และการร่วมมือกัน ระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองและครูภายในโรงเรียนด้วย แต่ทุกคนย่อมมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของตนและไม่ได้มีแค่หน้าที่เดียว จะทำอย่างไรให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

 

ClassTune

- จะช่วยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทำการสนับสนุนลูกๆได้อย่างเต็มที่ จะคอยมอนิเตอร์เรื่องนาวภายในโรงเรียนของลูกๆ พ่อแม่และผู้ปกครองจะได้รับแจ้งเตือน ข้อมูลข่าวสารทุกด้าน และยังสามารถติดต่อโดยตรงถึงครูได้อย่างง่ายดาย

-จะช่วยให้การทำงานของครูง่ายขึ้น เป็นระเบียบขึ้น สามารถเก็บข้อมูลการสอน, เอกสารการประเมิน หรือเอกสารการเรียน รวมไปถึงเอกสารส่วนตัวของนักเรียน ได้อย่างเป็นระเบียบ แยกเป็นประเภท เรียกใช้ได้ง่าย พร้อมระบบแจ้งเตือนและอัพเดททันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดต่อ นัดหมายพูดคุยกับผู้ปกครองได้โดยตรง

-จะช่วยเก็บรายละเอียดการเรียนต่างๆของนักเรียน ง่ายต่อการเรียกดูที่บ้านหรือวันหยุด 

 

ClassTune ใส่ใจทุกรายละเอียด

 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร 022479898 ต่อ 87 หรืออีเมล์ marketing@optimus.co.th
 
Classtune powered in Thailand by Optimus (Thailand) Co., Ltd.
49/6 Soi.Boonchusri, Dindaeng Rd., Phayathai, Bangkok 10400
Email : marketing@optimus.co.th   
 

 

Facebook : OptimusThailand

ดาวน์โหลดเอกสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

For more information, feel free to contact us at 0-22479898 Ext 87,
E-Mail: marketing@optimus.co.th; Twitter: @optimus_th; Facebook: optimusthailand