Syllabus By ClassTune

โซลูชั่น
จุดประกายโดย: Patsuda Chuchottaworn เขียนเมื่อ 2017-02-21 16:13:26

การพัฒนาหลักสูตร

ยิ่งโลกและเทคโนโลยีพัฒนามากขั้นเท่าไร การศึกษา การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมก็ต้องพัฒนามากขึ้นเท่านั้น  เพื่อให้เกิดผลผลิตทางการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ  เราจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้ากับผู้เรียนและในขณะเดียวกันก็ต้องตามเทคโนโลยีให้ทันด้วย แน่นอนว่าการพัฒนาเหล่านั้นก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้หลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการด้วยเช่นกัน

 

เพื่อปรับตัวให้เเข้ากับการศึกษายุคใหม่ จำเป็นต้องมีการคล่องตัวมากขึ้น แผนการสอนที่ถูกจัดทำขึ้นนั้นจะต้องยึดผู้เรียนเป็นหลักและอิงตามมาตรฐานการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยกัน  สมัยก่อนเราจะเขียนแผนการสอนกันเพื่อปรับใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม, สังคมความเป็นอยู่และลักษณะนิสัยของเด็กเท่านั้น  แต่ปัจจุบันทั้งยังมีหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ลดเนื้อหาทางวิชาการ และเพิ่มบทบาทในการร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น โดยเนื้อหาที่มีความซับซ้อนจะต้องตัดออกไป โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัด  ในที่นี้หมายถึงนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)”  จากเดิม  ในระดับประถมศึกษาต้องมีชั่วดมงเรียนไม่น้อยกว่า1,000 ชม.ต่อปี แต่ในความเป็นจริงนั้น ผู้เรียนต้องเรียนถึง 1,200-1,400 ชม.ต่อปีเลยทีเดียว ซึ่งโครงสร้างที่ปรับใหม่คือ กำหนดให้มีเวลาเรียนในห้องเรียนไม่เกิน 1,000 ชมต่อปี หรือ 22 ชม.ต่อสัปดาห์เพิ่มบทบาทด้านกิจกรรมในการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 8-13 ชม.ต่อสัปดาห์

 

เมื่อฟังแล้วอาจจะดูง่ายแต่ในความเป็นจริงนั้นมันไม่ง่ายเลย เพราะทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและกิจกรรมนั้น เราจำเป็นต้องใช้ หลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการอ้างอิง และมักจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เช่น ไฟล์หาย ลืมเอกสารหลักสูตร หรือเอกสารแผนการสอนต่างๆที่ต้องใช้ควบคู่กัน  ทั้งการปรับแต่ละครั้งก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปยังคงต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  Syllabus By ClassTune จะช่วยให้การทำงานในด้านเอกสารต่างๆที่มีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร, เอกสารแผนการสอน และตารางกิจกรรมต่างๆ ง่ายขึ้น จะเป็นตัวเชื่อมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกัน เก็บเป็นข้อมูลออนไลน์แยกเป็นกลุ่มช่วงชั้น และกลุ่มสะระการเรียนรู้ อย่างเป็นระเบียบ  เรียกใช้งานง่ายสามารถ Login เข้าใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ผ่าน Web Browser ทั้งระบบ Windows , และ MACOSX

 

 

ClassTune ใส่ใจทุกรายละเอียด

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร 022479898 ต่อ 87 หรืออีเมล์ marketing@optimus.co.th
 
Classtune powered in Thailand by Optimus (Thailand) Co., Ltd.
49/6 Soi.Boonchusri, Dindaeng Rd., Phayathai, Bangkok 10400
Email : marketing@optimus.co.th   
 

 

Facebook : OptimusThailand

ดาวน์โหลดเอกสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

For more information, feel free to contact us at 0-22479898 Ext 87,
E-Mail: marketing@optimus.co.th; Twitter: @optimus_th; Facebook: optimusthailand