Ruckus Wireless : British International School

ตัวอย่างความสำเร็จ
จุดประกายโดย: Marketing team เขียนเมื่อ 2014-09-08 09:27:52

เรื่องยุ่งยากของสื่อการเรียนการสอนกลายเป็นเรื่องกล้วยๆด้วย Ruckus Smart WiFi

ในอดีตโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมักกระจุกตัวอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครและค่อยๆขยายออกสู่ชานเมืองเมื่อที่ดินใจกลางเมืองหายากขึ้นและราคาที่ดินที่สูงลิ่ว ปัจจุบันนี้เราจะเห็นโรงเรียนนานาชาติใหม่ๆเปิดดำเนินการตามเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัดเนื่องจากความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานของตนมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศโดย เฉพาะภาษาอังกฤษ


โรงเรียนนานาชาติ บริติช ภูเก็ตเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 บนที่ดินเกือบ 100 ไร่นอกเขตเมืองภูเก็ตไปทางทิศเหนือไม่ไกลจากสนามบินภูเก็ต สะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองภูเก็ต  ด้วยหลักสูตรนานาชาติ การประเมินผลการเรียนทั้งภายในห้องและภายนอกห้องเรียนโดยรับนักเรียนไปเช้าเย็นกลับและนักเรียนประจำตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาและสามารถศึกษาต่อระดับ Diploma เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศทั่วโลก นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนต่างชาติที่มาจากสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง เกาหลีและ จีนรวมถึงนักเรียนที่เป็นคนไทย

ก่อนหน้านี้โรงเรียนที่นี่ใช้ Computer PC  เป็นสื่อการเรียนการสอนและเริ่มทยอยเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบ Portable Lap Top โดยเริ่มจากชั้นเรียนระดับมัธยมปลายก่อนจนปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระบบ Wireless ทุกชั้นเรียน  ความจำเป็นในการใช้ Internet ของนักเรียนกว่า 800 คนในการค้นคว้าข้อมูลต่างๆในแต่ละวัน ณ สถาบันแห่งนี้จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้สัญญาณ Wireless ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานและเกิดปัญหาการล่มของสัญญาณบ่อยครั้ง  ทางผู้บริหารโรงเรียนจึงมีนโยบายให้ฝ่ายไอทีดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ Wireless ที่มีประสิทธิสูงสามารถรองรับการใช้งานหนักและครอบคลุมบริเวณทั้งหมดภายนอกและภายในอาคารเรียนที่กินพื้นที่กว่า 100 ไร่ และมีอาคารหอพักนักเรียนประจำกว่า 200 คน เพราะฉะนั้นการใช้งานจึงต้องรองรับได้ตลอด 24 ชั่วโมง

“ย้อนหลังไปเมื่อปี 2553 เราเริ่มติดต่อกับ Vendor  หลายเจ้าให้เข้ามานำเสนอคุณสมบัติและรายละเอียดผลิตภัณฑ์และ ในที่สุดได้ตัดสินใจเลือก Ruckus เนื่องจาก Solution ที่ทาง Ruckus เสนอมานั้นเหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียน มากที่สุดกล่าวคือสามารถรองรับการใช้งานหนักและสัญญาณ Wireless ที่มีประสิทธิภาพตลอดเวลา  คิดดูสิว่า นักเรียนกว่า 800 คนยังไม่รวมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  Download และ Upload ข้อมูลประกอบการเรียนและข้อมูลต่างๆผ่านทาง Internet พร้อมๆกันและตลอดเวลา มันจะโกลาหลขนาดไหนหากสัญญาณ  Wireless ไร้ประสิทธิภาพ  เพราะฉะนั้นระบบ Wireless Network ที่ต้องการจึงต้องมีความเสถียรสูงและสามารถเชื่อมต่อสัญญาณจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดเนื่องจากจำนวนอาคารเรียนและอาคารกิจกรรมที่นี่อยู่เรียงรายไปทั่วพื้นที่และกำแพงของแต่ละอาคารนั้นก็หนามาก เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราเลือกจะต้องสามารถรับมือกับปัญหานี้ได้และสัญญาณจะต้องครอบคลุมทุกตารางนิ้วของพื้นที่ในโรงเรียน “  คุณยงยุทธ อินทวงศ์ ผู้จัดการไอทีของโรงเรียนนานาชาติ บริติช ภูเก็ต กล่าว      

จากโจทย์ที่ทางโรงเรียนกำหนดมาดังกล่าว  ทาง Ruckus โดย  Optimus ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย บริษัท IT Accessได้ลงสำรวจพื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและ Solution ที่เหมาะสมในการขจัดปัญหาดังกล่าวคือการติดตั้ง Zone Director  ZD1050 และ ZoneFlex  ZF2741, ZF7962,  ZF7942 และ ZF7762

ด้วยระบบการทำงานของ Dynamic BeamForming™  และ Advanced RF ทำให้สัญญาณ Wi-Fi ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ๆกำหนด ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Ruckus มีระบบตัดสัญญาณรบกวนโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ระบบการงานของ BeamFlex™ Smart Antenna Technology ทำหน้าที่ปรับสัญญาณ WiFi ให้เสถียรตลอดเวลาโดยอัตโนมัติแม้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

ปัจจุบันระบบ Wireless Network ของโรงเรียนได้เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ของ Ruckus ทั้งหมดประกอบด้วย Controller และ Access Point โดยทางโรงเรียนได้สั่งซื้ออุปกรณ์ และมีการติดตั้ง AP ของ Ruckus ไปแล้ว โดยจะทยอยติดตั้งต่อไปตามความเหมาะสมของการใช้งานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอาณาบริเวณของโรงเรียนยังมีพื้นที่กว้างขวางอีกมากและโรงเรียนเองมีโครงการที่จะขยายอาคารเรียนเพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
หลังเปลี่ยนมาติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ Ruckus แล้วช่วยให้โรงเรียนเปลี่ยนรูปแบบสื่อการเรียนการสอนได้เป็นแบบ Full Wireless and Paperless  ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการได้มากและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นนอกเหนือจากภาพลักษณ์ของโรงเรียนและความพึงพอใจอย่างมากของทั้งนักเรียน ครูและผู้ปกครองของนักเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

"หากถามว่าข้อแตกต่างของ Ruckus จากแบรนด์อื่นๆ คืออะไร สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนหลังจากการใช้งานมาตั้งแต่ปี 2553 คือ ความทนทานกว่า อุปกรณ์ไม่เสียบ่อย การดูแลที่ง่ายกว่าไม่มีปัญหาจุกจิกถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นที่เคยใช้มาในอดีต  ผมอยากให้ทาง Ruckus จัดกิจกรรมดีๆที่เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Ruckus กับ บริษัท Optimus  เช่นการแจ้งให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวต่างๆของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Ruckus ให้ดียิ่งขึ้นและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน”  คุณยงยุทธ์กล่าวปิดท้าย

 
ภาพรวมองค์กร
โรงเรียนนานาชาติ บริติช ภูเก็ตก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539  บนที่ดินเกือบ 100 ไร่ ณ ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตไปทางทิศเหนือและอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองภูเก็ตและสนามบินภูเก็ต  เปิดสอนด้วยหลักสูตรนานาชาติ สองระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและการประเมินผลการเรียนทั้งภายในห้องและภายนอกห้องเรียนในสภาพแวดล้อมที่ดี  พื้นที่กว้างขวางเพื่อให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลายไปกับการเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ พร้อมโรงอาหารที่ทันสมัยและเปิดสอนระดับ Diploma เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศทั่วโลก นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนต่างชาติที่มาจากสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง เกาหลีและ จีนรวมถึงนักเรียนที่เป็นคนไทย

ความต้องการ (Requirement)
จำนวนผู้ใช้งาน Internet WiFi กว่า 800 คนในเวลาเดียวกัน
การ Upload และ Download ข้อมูลมีปัญหาเนื่องจากการใช้งานพร้อมกันของนักเรียนในเวลาเดียวกัน
สัญญาณ WiFi ไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ สะดุดและล่มบ่อย
ลดค่าใช้จ่ายการดูแลรักษา
อุปกรณ์ที่ทนทาน ดูแลง่าย รองรับการทำงานได้ 24 ชั่วโมง

การดำเนินการแก้ไข (Solution)
ZD1050 ZoneDirector Controller
ZF2741 ZoneFlex AP
ZF7962 ZoneFlex AP
ZF7942 ZoneFlex  AP
ZF7762 ZoneFlex  AP

ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefits)
รองรับสื่อการเรียนการสอนแบบ Wireless เต็มรูปแบบให้กับนักเรียนและครูทั้งหมด
สัญญาณครอบคลุมทั่วทุกตารางนิ้วพื้นที่โรงเรียน
ประสิทธิภาพของสัญญาณมีความเสถียรสูงตลอดเวลาแม้บริเวณที่เป็นมุมอับ
ดูแลรักษาง่าย  ทนทาน ช่วยลดค่าใช้จ่าย
       
 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

For more information, feel free to contact us at 0-22479898 Ext 87,
E-Mail: marketing@optimus.co.th; Twitter: @optimus_th; Facebook: optimusthailand