Ruckus มุ่งเป้าหมายผู้ให้บริการด้วยโซลูชั่น Wi-Fi

เทคโนโลยี
จุดประกายโดย: Tracy Ford เขียนเมื่อ 2011-01-12 16:39:18


เทคโนโลยี Wi-Fi ซึ่งเคยเป็นวัยเตาะแตะสำหรับผู้ให้บริการไวร์เลส ตอนนี้กำลังได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ให้บริการในฐานะที่ถูกมองว่าเป็นการ ถ่ายโอนทราฟฟิก 3G network มาสู่ระบบ Wi-Fi ซึ่งสอดรับกับทิศทางของ Ruckus Wireless บริษัทเอกชนที่ก่อตั้งมา 6 ปี และนำเสนอ smart Wi-Fi solution

บริษัทมีมูลค่า 42 ล้านเหรียญ และได้รับการร่วมลงทุนจากบริษัทร่วมลงทุน ได้แก่ Sequoia Capital, Sutter Hill, T-Ventures, WK Technology Fund และ Motorola Ventures ได้มีการสร้าง Wi-Fi based mesh network ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ Tikona ในอินเดีย โดยเน็ตเวิร์คนั้นใช้ AP อินดอร์และเอาท์ดอร์กว่า 40,000 ตัว เพื่อรองรับที่อยู่อาศัยและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กใน 29 เมืองทั่วอินเดีย จากคำกล่าวของ Selina Lo ประธานและซีอีโอของ Ruckus นอกจากนี้ Ruckus ยังได้ติดตั้งระบบไวร์เลส 802.11n ที่สนามฟุตบอล Germany's Hamburg Sports Club ซึ่งจุผู้คนถึง 57,000 ที่นั่ง รูปแบบการติดตั้งเช่นนี้ทำให้ผู้ให้บริการไวร์เลสมีโอกาสสร้างรายได้ใหม่ๆ

“ผู้ให้บริการจำนวนมากกำลังมองหาความแตกต่าง ด้วยความต้องการ mobile Internet ทำให้ไม่สามารถควบคุมผู้ผลิตอุปกรณ์รับ เช่น Apple และผู้ให้บริการ content เช่น Facebook ได้” Lo กล่าว “ที่สนามกีฬา Hamburg พวกเขาเข้าไปหา T-moblie เพื่อให้ติดตั้งเน็ตเวิร์ค เพราะพวกเขาต้องการบริการ Wi-Fi สำหรับช่างภาพและผู้สื่อข่าว” อย่างไรก็ตาม T-mobile ก็เสนอทางเลือกต่อสนามกีฬาที่จะนำเสนอบริการ Wi-Fi แบบจัดการได้สำหรับผู้สื่อข่าวและใครก็ตามที่ต้องการใช้เน็ตเวิร์ค

ผู้ให้บริการไวร์เลส ประกอบด้วย Deutsche Telekom รวมถึง China Mobile, China Telecom และ China Unicom เลือกใช้อุปกรณ์ของ Ruckus เพื่อถ่ายโอนทราฟฟิกจาก cellular มายัง Wi-Fi ตลอดจน PCCW ในฮ่องกง

บริษัทเริ่มต้นนำเสนอด้วยเทคโนโลยี BeamFlex เพื่อช่วยผู้ให้บริการ IP-TV cable สามารถให้บริการ video streaming แบบเรียลไทม์ในบ้าน และชนะการประมูลสัญญากับบริษัทชั้นนำต่างๆ ได้แก่ AT&T Corp., Deutsche Telekom, SwissComm, Telia และ Telenor ปี 2008 Ruckus ขยายโซลูชั่นในส่วนขององค์กร (enterprise) ผู้ให้บริการไวร์เลสและอินเทอร์เน็ตเริ่มยอมรับ Wi-Fi มากขึ้น แต่ผู้ให้บริการ mobile ยังคงคิดว่า Wi-Fi เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเน็ตเวิร์ค “ก่อนหน้าที่จะมี iPhone เข้ามา ผู้ให้บริการ mobile ค่อนข้างระมัดระวังเกี่ยวกับ Wi-Fi” ในตอนแรก พวกเขามองข้าม Wi-Fi ไป เพราะว่ามันเป็นคลื่นความถี่ที่ไม่ต้องขออนุญาต แต่ตอนนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับอุปกรณ์รับ พวกเขาจึงหันมามอง Wi-Fi อีกครั้ง ไม่ใช่แค่วิธีการถ่ายโอนทราฟฟิกจากเน็ตเวิร์คพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่ยังเป็นวิธีการนำเสนอ mobile broadband โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Wi-Fi คือโซลูชั่นเน็ตเวิร์คราคาไม่แพง

อุปกรณ์ของ Ruckus ใช้เสาสัญญาณอันชาญฉลาด ซึ่งส่งสัญญาณบน per-packet “ทุกครั้งที่เราส่ง packet เราจะมุ่งส่งสัญญาณด้วยการใช้เสาสัญญาณอันชาญฉลาดไปยังอุปกรณ์รับ” Wi-Fi ใช้คลื่นความถี่ที่ไม่ต้องขออนุญาตและจะถูกขัดขวางด้วยสิ่งรบกวน แต่ Lo กล่าวว่าเทคโนโลยีของ Ruckus ทำให้สัญญาณไปไกลยิ่งขึ้นและทำให้สัญญาณเสถียรยิ่งขึ้น ทั้งยังคงทะลุทะลวงสิ่งรบกวนได้ นอกเหนือจากเทคโนโลยีเสาสัญญาณอันชาญฉลาดแล้ว Ruckus ยังมี wireless access point ทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ ทั้งระดับบ้านและระดับองค์กร ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกัน อีกยังมีระบบจัดการตัวเองและระบบซ่อมแซมตัวเอง


For more information, feel free to contact us at 0-22479898 Ext 87,
E-Mail: marketing@optimus.co.th; Twitter: @optimus_th; Facebook: optimusthailand