เครื่องมือสำหรับการโอนย้ายข้อมูลจาก Microsoft Exchange สู่ Kerio Connect

เทคโนโลยี
จุดประกายโดย: Product Team เขียนเมื่อ 2011-04-02 13:51:00

Kerio Exchange Migration Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและสะดวก โดยมี Wizard ช่วยในการโอนย้ายข้อมูลต่างๆบนเมล์เซิฟเวอร์จาก Microsoft Exchange มาใช้เป็น Kerio Connect แทน  ซึ่งข้อมูลต่างๆที่สามารถย้ายได้นั้น ดูได้จากแผนผังดังรูป

 

ทางเลือกในการโอนย้ายข้อมูลก็ยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ย้ายมา และ บริหารจัดการได้ง่าย เช่น การนำเข้าข้อมูล username และ password จากไฟล์ CSV, การสร้าง user ใหม่ลงบน Kerio Connect เป็นต้น

 ด้วยความง่ายในการใช้ Kerio Exchange Migration Tool จะช่วยผู้ดูแลระบบอย่างไรบ้าง

- ป้องกันข้อมูลบน Exchange สูญหาย

- ใช้เวลาไม่มากในการโอนย้ายข้อมูล

- ลดรายจ่ายในการโอนย้ายข้อมูล

- ไม่ไปรบกวนการทำงานของ user ในกรณีใช้ Active Directory Mapping

- มีการบันทึกข้อมูลและรายงานผล ทำให้มั่นใจว่าการโอนย้ายข้อมูลสำเร็จ ไม่มีข้อผิดพลาด

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากเว็บไซต์ http://www.kerio.com/connect/kerio-exchange-migration-tool 

ดาวน์โหลดเอกสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

For more information, feel free to contact us at 0-22479898 Ext 87,
E-Mail: marketing@optimus.co.th; Twitter: @optimus_th; Facebook: optimusthailand