เทคโนโลยี

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

2010-11-19

Viewpoint: Smart Wi-Fi
มุมมองของ Selina Lo เกี่ยวกับโซลูชั่น Smart Wi-Fi ที่มีความครอบคลุมและความเสถียรภาพ จะช่วยผู้ให้บริการขยายเน็ตเวิร์คไร้สายได้อย่างรวดเร็วด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกลงเมื่อเทียบกับแนวทางอื่นๆ2010-11-13

Seamless Voice Mobility
Ruckus นำเสนอ Wi-Fi roaming สำหรับ Voice over IP (VoIP) รวมถึง data application ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น โดย Ruckus เพิ่มความสามารถหลักใน ZoneDirector ด้วย WLAN tunneling สำหรับ Voice over Wi-Fi application และ 802.1X fast roaming2010-11-05

SpeedFlex

Ruckus SpeedFlex เป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการทำงานของ wireless ซึ่งมีอยู่ภายใน ZoneDirector และ FlexMaster โดย SpeedFlex ทำหน้าที่วัด Wi-Fi throughput ของ wireless LAN (WLAN) clients
2010-10-28

Backhaul ที่เร็วขึ้น เสถียรขึ้น และติดตั้งง่ายดายขึ้น
Ruckus วาดโครงร่างของโซลูชั่นสำหรับ backhaul ไว้ 3 แนวทาง คือ LTE Smal-Cell Backhaul, GSM Cellular Backhaul และ Wireless Broadband Access2010-10-28

บริการ Wireless LAN แบบจัดการได้
วิธีการของ Ruckus ช่วยสร้างโอกาสสำหรับผู้ให้บริการผนวกเพิ่มบริการ WLAN แบบจัดการได้อย่างเสถียรกับบริการของการเชื่อมต่อที่มีอยู่เดิม ซึ่งทำให้ลูกค้าพึงพอใจกับประสิทธิภาพ ความเสถียรภาพ และความปลอดภัย2010-10-27

Smarter Wi-Fi สำหรับถ่ายโอนทราฟฟิกจาก 3G/4G
แนวทางของ Smarter Wi-Fi ของ Ruckus ซึ่งใช้เทคนิคการลดสิ่งรบกวนและปรับควบคุมสัญญาณ ช่วยให้ประสิทธิภาพมีความเสถียรและครอบคลุมอย่างที่ผู้ให้บริการต้องการ อันเป็นการถ่ายโอนทราฟฟิกที่แออัดจากเน็ตเวิร์ค 3G/4G2010-06-11

Ruckus SmartMesh Networking

วิธีการ Wi-Fi Meshing เ็ป็นการผสมผสานเทคโนโลยีเสาสัญญาณอันชาญฉลาด, RF Routing และระบบการจัดการจากส่วนกลางเพียงจุดเดียว ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย เพราะไม่จำเป็นต้องเดินสาย Ethernet ไปยัง access point แต่ละตัว
2010-06-11

SmartSec
SmartSec เป็นความสามารถทางด้านความปลอดภัย ซึ่งจะสร้างระบบความปลอดภัยให้แก่ client แบบอัตโนมัติ และใช้งานได้อย่างสะดวกง่ายดาย2010-06-11

SmartCast
เทคโนโลยี SmartCast อันเป็นสิทธิบัตร ผสมผสานเทคนิคการจัดการทราฟฟิก multicast, Smart Qos และความสามารถในการจัดลำัดับทราฟฟิก แอพพลิเคชั่น การส่งสัญญาณวีดีโอผ่าน Wi-Fi แบบคุณภาพสูง2010-06-10

Ruckus BeamFlex เทคโนโลยีเสาสัญญาณอันชาญฉลาด

The Smart Wi-Fi Antenna Technology That Steers Signals to High-Quality Paths.
2010-04-02

Dynamic PSK
เทคโนโลยีสิทธิบัตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานไวร์เลสได้อย่างปลอดภัย ขณะที่ลดงานคอนฟิกอุปกรณ์ปลายทางแบบ manual ที่ยุ่งยาก และการจัดการ encryption keys ที่น่าเบื่อ


2010-04-01

โมเดลที่เหมาะสมสำหรับ Wireless Broadband Access
ระบบการเชื่อมต่อบรอดแบนด์แบบ Smart Wi-Fi ของ Ruckus เป็นโซลูชั่นทางเลือกใหม่ที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า การวางโครงสร้างระบบด้วยการเดินสายใหม่ หรือรูปแบบเระบบไวร์เลสขนาดใหญ่อย่าง WiMAX