เทรนนิ่ง

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

2010-11-10

Making Healthier Wi-Fi Decision
การนำเสนอ Smarter Wi-Fi สำหรับกลุ่มสถานพยาบาล โดยเน้นถึงแนวโน้มการใช้งาน Wi-Fi และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเน็ตเวิร์คไร้สายภายในสถานพยาบาล และโซลูชั่นของ Ruckus สามารถตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ


2010-11-09

Best Practice Guide: High Density
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คในสภาพแวดล้อมที่มี client ใช้งานหนาแน่น 


2010-11-06

What's New in ZoneFlex Software Release 9.0
การอธิบายถึงฟีเจอร์ใหม่ในเวอร์ชั่น 9.0 ของตระกูล ZoneFlex ของ Ruckus Wireless ซึ่งมีความใกล้เคียงกับฟีเจอร์ในกลุ่มสินค้า ZoneFlex ของ Ruckus และฟีเจอร์ของเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้คือ เวอร์ชั่น 8.2


 
2010-10-21

Kerio Operator
Kerio Operator เป็นระบบโทรศัพท์สำหรับธุรกิจที่ติดตั้งได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถใช้เป็นโซลูชั่น SIP PBX กับโทรศัพท์ SIP และผู้ให้บริการ SIP หรือเป้นโซลูชั่นแบบผสมผสานระหว่างโทรศัพท์ SIP กับ T1/E1/EuroISDN cards และผู้ใ้้ห้บริการ


 
2010-10-13

Kerio Workspace
สถานที่เก็บเอกสารและทรัพยากรที่คุณต้องการใช้งาน สำหรับรวบรวมเนื้อหาของทีมงานที่จำเป็นต้องใช้ในอนาคตผ่าน browser เพื่อให้ทีมงานมาใช้งานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย เพราะคุณสร้างหนทางที่จะทำงานร่วมกันได้ด้วยตนเอง


 
2010-09-02

What's new in Kerio Connect 7.1
ฟีเจอร์ใหม่ของ Kerio Connect เวอร์ชั่น 7.1 เช่น Kerio Connect for Blackberry, รองรับ Outlook 2010, รองรับ iPhone 4, Public and shared folder บนมือถือ และ Anti-virus ของ Sophos เป็นต้น


 
2010-08-26

Kerio Control Overview
ข้อมูลโดยรวมของ Kerio Control และฟีเจอร์ใหม่ ได้แก่ Intrusion Prevention System / Intrusion Detection System, New Web Administration, Kerio StaR, Anti-virus และ Anti-malware ของ Sophos


       
2010-08-16

Product Highlight Second Half of 2010
เอกสารนำเสนอสินค้าอัพเดตและสินค้าที่น่าสนใจของ PCi และ Tactio สำหรับครึ่งหลังปี 2010


2010-07-29

ช่วยผู้ให้บริการบรอดแบนด์สร้างรอยยิ้มให้ลูกค้าและเพิ่มรายได้ ด้วย Wi-Fi
Smart Wi-Fi ของ Ruckus ช่วยให้ carrier สร้างรายได้เร็วขึ้น โดยย่นระยะเวลาที่จะเพิ่มลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิก อีกทั้งยังทำให้ลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกมีอิสระอย่างที่ต้องการและคาดหวัง โดยไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก เพื่อการติดตั้งบริการแบบ Triple-Play (โทรศัพท์, โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต) ได้อย่างรวดเร็วและราคาไม่แพง


2010-07-22

Smarter Wi-Fi for Operators with Hotspots that are Getting Hotter
ZoneFlex hotspot solutions ของ Ruckus Wireless นำเสนอการติดตั้ง Wi-Fi ที่ไม่ยุ่งยาก รองรับแอพพลิเคชั่นมัลติมีเดีย ให้สัญญาณครอบคลุมทั่วพื้นที่ ซึ่งมากกว่าระบบ Wi-Fi อื่นๆ ถึง 2-4 เท่า และให้ความเสถียรเหมือนการเดินสาย


2010-07-15

Guest Networking
ความสามารถ Guest Networking ของ Ruckus คือช่วยให้การเซ็ตอัพและการจัดการ Wireless LAN (WLAN) สำหรับ guest หรือ contractor และผู้ใช้งาน WLAN ชั่วคราวอื่นๆ ง่ายดายขึ้น โดยสามารถควบคุมระยะเวลา การเข้าถึงเน็ตเวิร์ค และการใช้งานแบนด์วิธ


2010-07-07

Ruckus Planner Powered by AirMagnet
เครื่องมือเฉพาะของ Ruckus สำหรับการออกแบบเน็ตเวิร์คก่อนการติดตั้งจริง เพื่อสามารถคำนวณจำนวน AP สถานที่ติดตั้ง และงบประมาณการติดตั้งเน็ตเวิร์ค โดยวิธีการใช้งานก็สะดวกและง่ายดาย