เทรนนิ่ง

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

   
2009-11-21

หัวต่อของสาย Low Loss
หัวประเภทต่างๆ ของ Outdoor Wireless Connector แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ N-Type, SMA และ TNC 
2009-11-09

ข้อสงสัยเกี่ยวกับ Kerio Web Filter
บริการแบ่งประเภทของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบเสริมสำหรับ Kerio WinRoute Firewall ช่วยให้การป้องกันเว็บไซต์อันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น2009-11-09

Mounting Bracket Guide
คำอธิบายเกี่ยวกับ Mounting Bracket สำหรับ ZoneFlex รุ่นต่างๆ ทั้ง Indoor ZoneFlex Access Point และ Outdoor ZoneFlex Access Point


 
2009-11-09

เปลี่ยน Access Point ให้เป็น Router
สินค้าของ PCi ที่สามารถใช้งานได้ทั้งเป็น Access Point และ Router ตอบโจทย์ยุคปัจจุบันว่า อุปกรณ์เดียวรองรับได้ทุกสถานการณ์และใช้งานได้อย่างหลากหลาย


 
2009-11-06

Kerio Technologies Online Certification Program
Certification Program เป็นเครื่องหมายรับประกันถึงการเข้าร่วมเป้นพันธมิตรกับ Kerio ที่มีคุณสมบัติน่าเชื่อถือ2009-11-05

Ruckus WiSE Certification
การมอบใบประกาศฯ ให้แก่ผู้สมัคร ซึ่งมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ ZoneFlex ด้านการออกแบบ ติดตั้ง จัดการ และรองรับระบบเน็ตเวิร์คไร้สาย 


2009-10-22

การประยุกต์ใช้ IP Camera over Wireless Network
การติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยใช้ Wireless AP ของ Ruckus ทำหน้าที่เป็น Carrier Network


 
2009-10-22

โปรแกรมซัพพอร์ต Ruckus WatchDog Support

การนำเสนอการรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการด้านข้อมูล ความรู้ และบริการของผลิตภัณฑ์ ZoneFlex ในแต่ละรุ่น
 
 
2009-10-22

โปรแกรมซัพพอร์ต FlexMaster
การนำเสนอการรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการด้านข้อมูล ความรู้ และบริการของผลิตภัณฑ์ FlexMaster


 
2009-10-17

อัพเกรด License สำหรับ ZoneDirector ของ Ruckus

การอัพเกรด License สำหรับ ZoneDirector ให้มีความสามารถรองรับ AP ได้มากขึ้น จาก Hardware ของ ZoneDirector ในรุ่นเดิม