เทรนนิ่ง

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

 
2010-02-26

EMAIL ARCHIVING & AUTOMATED BACKUP
ส่วนของ Email Archiving เป็นการเก็บข้อมูลของอีเมล์ทั้งภายใน ขาเข้า ขาออก และ relay ส่วนของ Automated Backup เป็นการสำรองข้อมูลเมล์เซิร์ฟเวอร์ เพื่อใช้ตั้งเมล์เซิร์ฟเวอร์ใหม่กรณีฮาร์ดแวร์ใช้งานไม่ได้ หรือกู้อีเมล์ที่ถูกลบไปแล้วกลับคืนมาได้


 
2010-02-25

ROBUST EMAIL SECURITY
การปกป้องระบบเมล์ของคุณ ด้วยการตรวจสอบและบล็อกสแปม รวมถึงการใช้ anti-virus ช่วยประหยัดเวลา ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรและค่าดูแลรักษาได้อย่างดีเยี่ยม


 
2010-02-19

WIRELESS MOBILE SYNCHRONIZATION
การซิงก์เมล์เข้ากับโทรศัพท์มือถือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มอบอิสระให้แก่คุณในการทำงานที่ไหนก็ได้ และยังปกป้องข้อมูลสำคัญในมือถือหากสูญหายหรือถูกขโมยด้วย Kerio Smart Wipe


 
2010-02-19

CROSS-PLATFORM COLLABORATION
การทำงานร่วมกันแบบข้ามแพลตฟอร์ม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอีเมล์ ปฏิทินนัดหมาย รายชื่อติดต่อ บันทึกเตือนความจำ และงานที่ต้องทำ ทำให้สามารถเชื่อมต่อได้ทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา


   
2010-02-12

รูปแบบการเชื่อมต่อ PoE และอุปกรณ์ปลายทาง
รูปแบบการเชื่อมต่อสามารถจำแนกได้เป็น 4 กรณี โดยพิจารณาจากอุปกรณ์ต้นทางว่ารองรับ PoE หรือไม่ และอุปกรณ์ปลายรองรับ PoE หรือไม่


 
2010-01-22

What's New in Kerio Connect 7.0
ฟีเจอร์ใหม่ของ Kerio Connect 7 ซึ่งเป็นยิ่งกว่าแค่ mailserver ได้แก่ CardDAV Access ที่ใช้สำหรับ Address Book, Distributed Domain Cluster ช่วยให้จัดการสำนักงานสาขาได้จากการใช้ Server ร่วมกัน, Full Web Administration สามารถบริหารจัดการ Admin Console ทุกส่วนจาก web-based ได้, รองรับสมาร์ทโฟนและระบบ OS ใหม่ และ Retention Policy สำหรับลบอีเมล์เก่าโดยอัตโนมัติเพื่อสงวนพื้นที่และป้องกันการจัดเก็บข้อมูลเก่าที่เกินจำเป็น


 
2009-12-30

ดีไซน์ที่เหมาะสมกับ Kerio MailServer
การออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ให้เหมาะสมกับ Kerio MailServer สามารถแบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆ ได้แก่ Performance, Reliability, Consistency, Topology และ Client Connection


 
2009-12-21

ว่าด้วยเรื่องของ Push mail
ว่าด้วยเรื่องของ Push Mail กับ Kerio MailServer ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อแตกต่างกับ Mail Polling และการแนะนำการใช้งาน Push mail


 
2009-12-08

การติดตั้ง Wireless Outdoor
ติดตั้ง Wireless Outdoor ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป ทั้งกรณีการสร้างเครือข่ายไร้สายแบบ Outdoor Wi-Fi Hotspot และกรณีการทำ Wireless Outdoor ระหว่างอาคาร   
2009-12-01

การแปลงค่าหน่วยกำลังส่ง
หน่วยของกำลังส่งของอุปกรณ์จะมีทั้งมิลลิวัตต์ (mW) และ dBm การแปลงค่ามิลลิวัตต์เป็น dBm และการแปลงค่า dBm เป็นมิลลิวัตต์ เพื่อทำให้ทราบระยะทางที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้ง Wireless Network


 
2009-11-30

คำนวณระยะทาง กำลังส่ง และเสาของ wireless outdoor
การกำหนดระยะทางที่ต้องการสำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายภายนอกอาคาร เพื่อคำนวณหากำลังส่งและเสา Wireless Outdoor ที่เหมาะสม


 
2009-11-30

วิธีการแก้ไขปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ของ ALTERA-04/04G
วิธีการแก้ไขปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ของ ALTERA-04/ALTERA-04G เพราะ TRUE ได้มีการเปลี่ยนแปลง DNS Server ซึ่งจะทำให้ลูกค้าที่มีโมเด็ม ALTERA-04/04G จะใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ จะต้องมีการแก้ไขคอนฟิคที่โมเด็ม