เทรนนิ่ง

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

 
2011-02-28

2011-02-14

What is New in ZoneFlex Software Release 9.1

ZoneFlex software release 9.0 มอบประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เสถียรมากขึ้น และติดตั้งง่ายขึ้นให้แก่องค์กร
2011-01-28

เน็ตเวิร์คเดียวและมี ZoneDirector มากกว่า 1 ตัว
ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งเน็ตเวิร์คเพียงระบบเีดียว แต่ใช้ ZoneDirector มากกว่า 1 ตัว 


2010-12-24

Best Practice Guide: Wireless Mesh
แนวทางแนะนำที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้ง Smart Mesh Network ของ Ruckus ซึ่งประกอบด้วยข้อแนะนำและการติดตั้งเกี่ยวกับการครอบคลุม ความสามารถ ทางเลือกของเทคโนโลยี และประเด็นต่างๆ เพื่อให้การติดตั้ง Smart Mesh Network ได้อย่างมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ


 
2010-12-08

What is new in Kerio Control 7.1
ฟีเจอร์ใหม่ของ Kerio Control 7.1 ประกอบด้วย Kerio Control Box, การบริหารจัดการแบบ Full Web Administration และการรองรับ Parallels Virtual Appliance


 
2010-12-02

ทุกอย่างที่คุณเคยต้องการ สำหรับ Kerio Control Software ตอนนี้ได้ผนวกรวมไว้ใน hardware ที่ทรงประสิทธิภาพแล้ว

Kerio Control Box เป็นฮาร์ดแวร์สำหรับการทำงานของ Kerio Control Software โดยมีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ Kerio Control Box 1110 สำหรับ 20 users และ Kerio Control Box 3110 สำหรับ 40 users
2010-11-30

Selling Guide: ZoneFlex Indoor APs
แนวทางการขายกลุ่มสินค้า ZoneFlex Indoor AP ของ Ruckus ซึ่งบ่งบอกถึงคุณลักษณะและจุดขายของ ZF7962, ZF7363, ZF7343 และ ZF2942 พร้อมแสดงข้อเปรียบเทียบด้านประิสิทธิภาพระหว่างแบรนด์อื่นๆ


 
2010-11-24

UNIFIED SECURITY
ระบบความปลอดภัยแบบครบวงจรที่ช่วยปกป้องเน็ตเวิร์ค ได้แก่ IDS/IPS, Network Firewall and Router, Anti-virus, Kerio Web Filter และ VPN Server


2010-11-18

Customers/Prospect Qualifying Questions
บทสนทนาเพื่อประเมินถึงระดับ Wi-Fi ที่เป็นอยู่และต้องการจะเป็นของลูกค้า นำไปสู่บทสรุปของการปิดการขายได้อย่างประสบความสำเร็จ


2010-11-18

ZoneFlex At-a-Glance
ภาพรวม ZoneFlex ของ Ruckus Wireless โดยระบุถึงสิทธิประโยชน์ที่ไม่เหมือนใคร การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และกลุ่มสินค้าประเภทต่างๆ


2010-11-10

Making Healthier Wi-Fi Decision
การนำเสนอ Smarter Wi-Fi สำหรับกลุ่มสถานพยาบาล โดยเน้นถึงแนวโน้มการใช้งาน Wi-Fi และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเน็ตเวิร์คไร้สายภายในสถานพยาบาล และโซลูชั่นของ Ruckus สามารถตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ


2010-11-09

Best Practice Guide: High Density
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คในสภาพแวดล้อมที่มี client ใช้งานหนาแน่น