ขั้นตอนการติดตั้ง Skype สำหรับ Windows
( 1 ) ไปที่หน้าจอ www.skype.com เพื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Skype
( 2 ) คลิกที่ Download Skype
( 3 ) คลิกที่ Download
( 4 ) เลือก Save
( 5 ) ตั้งชื่อไฟล์ (SkypeSetup.exe) และสถานที่เก็บไฟล์
( 6 ) กด Save
( 7 ) เปิดไฟล์ SkypeSetup.exe
แล้วทำตามขั้นตอนดังรูป
( 8 ) กรอกข้อมูลเพื่อสมัคร
Skype Account
( 9 ) กด Next
กรอกข้อมูลเพิ่มเติม
( 10 ) กด Sign In
( 11 ) เพิ่ม Contact ตามต้องการ