ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG252663

ข่าวประชาสัมพันธ์
จุดประกายโดย: เขียนเมื่อ 2016-08-04 00:00:00

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG252663 : Trade Up to WatchGuard XTM 2520 and 3-yr NGFW Bundle ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

For more information, feel free to contact us at 0-22479898 Ext 87,
E-Mail: marketing@optimus.co.th; Twitter: @optimus_th; Facebook: optimusthailand