ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-801-SCIL-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
จุดประกายโดย: เขียนเมื่อ 2016-08-04 00:00:00

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-801-SCIL-0005 : WatchDog Premium Support for SmartCell Insight‚ Single AP License[5 Years Subscription] ยี่ห้อ  Ruckus ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

For more information, feel free to contact us at 0-22479898 Ext 87,
E-Mail: marketing@optimus.co.th; Twitter: @optimus_th; Facebook: optimusthailand