ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG018485

ข่าวประชาสัมพันธ์
จุดประกายโดย: เขียนเมื่อ 2016-10-01 00:00:00

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG018485 : WatchGuard XCS 170 1-yr Upgrade to LiveSecurityPlus ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

For more information, feel free to contact us at 0-22479898 Ext 87,
E-Mail: marketing@optimus.co.th; Twitter: @optimus_th; Facebook: optimusthailand