ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-1195-0000

ข่าวประชาสัมพันธ์
จุดประกายโดย: เขียนเมื่อ 2017-11-01 00:00:00

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-1195-0000 : T-bar ceiling mount kit for R610‚ R510‚ R310 for mounting to flush frame ceiling ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

For more information, feel free to contact us at 0-22479898 Ext 87,
E-Mail: marketing@optimus.co.th; Twitter: @optimus_th; Facebook: optimusthailand