ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 2741

ข่าวประชาสัมพันธ์
จุดประกายโดย: เขียนเมื่อ 2017-11-01 00:00:00

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 2741 ยี่ห้อ OPT Services ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-823-2741-10TH : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 2741 (under a controller)               [1 Year Subscription/by OPTIMUS]

สินค้ารุ่น RK-826-2741-10TH : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 2741 (standalone)                                     [1 Year Subscription/by OPTIMUS]

สินค้ารุ่น RK-826-2741-10TH : Premium Support Renewal for ZoneFlex 2741 (standalone)                                                [1 Year Subscription/by OPTIMUS]

ดาวน์โหลดเอกสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

For more information, feel free to contact us at 0-22479898 Ext 87,
E-Mail: marketing@optimus.co.th; Twitter: @optimus_th; Facebook: optimusthailand