ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex H500

ข่าวประชาสัมพันธ์
จุดประกายโดย: เขียนเมื่อ 2017-11-01 00:00:00

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex H500 ยี่ห้อ OPT Services ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-803-H500-50TH : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex H500 (under a controller)                             [5 Years Subscription/by OPTIMUS]
สินค้ารุ่น RK-807-H500-50TH : Partner Premium Support for ZoneFlex H500 (standalone) [5 Years Subscription/by OPTIMUS]
สินค้ารุ่น RK-806-H500-50TH : Premium Support for ZoneFlex H500 (standalone) [5 Years Subscription/by OPTIMUS]

ดาวน์โหลดเอกสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

For more information, feel free to contact us at 0-22479898 Ext 87,
E-Mail: marketing@optimus.co.th; Twitter: @optimus_th; Facebook: optimusthailand