ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for SmartCell Gateway

ข่าวประชาสัมพันธ์
จุดประกายโดย: เขียนเมื่อ 2017-11-07 00:00:00

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for SmartCell Gateway ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-901-S20J-WW00 : [SmartCell Gateway] SCG-200 with redundant DC power‚ six (6) Fans‚ two (2)                  10 Gbps data cards and six (6) 1 GigE ports

สินค้ารุ่น RK-901-S20J-WW10 : [SmartCell Gateway] SCG-200 with redundant AC power‚ six (6) Fans‚ two (2)                  10 Gbps data cards and six (6) 1 GigE ports

ดาวน์โหลดเอกสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

For more information, feel free to contact us at 0-22479898 Ext 87,
E-Mail: marketing@optimus.co.th; Twitter: @optimus_th; Facebook: optimusthailand