ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 1100

ข่าวประชาสัมพันธ์
จุดประกายโดย: Ruckus Wireless เขียนเมื่อ 2017-02-06 00:00:00

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-901-1106-XX00 : ZoneDirector 1100 AP-Controller Box

[Support up to 6 ZoneFlex APs] ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

For more information, feel free to contact us at 0-22479898 Ext 87,
E-Mail: marketing@optimus.co.th; Twitter: @optimus_th; Facebook: optimusthailand