ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for XTM 5 Series

ข่าวประชาสัมพันธ์
จุดประกายโดย: เขียนเมื่อ 2018-02-07 00:00:00

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for XTM 5 Series ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WG535031 : WatchGuard XTM 535 and 1-yr Security Bundle.

สินค้ารุ่น WG535061 : Trade Up to WatchGuard XTM 535 and 1-yr Security Bundle

สินค้ารุ่น WG545033 : WatchGuard XTM 545 and 3-yr Security Bundle

สินค้ารุ่น WG545083 : Competitive Trade In to WatchGuard XTM 545 and 3-yr Security Bundle

ดาวน์โหลดเอกสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

For more information, feel free to contact us at 0-22479898 Ext 87,
E-Mail: marketing@optimus.co.th; Twitter: @optimus_th; Facebook: optimusthailand