ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard Friendly WiFi Certification

ข่าวประชาสัมพันธ์
จุดประกายโดย: เขียนเมื่อ 2018-02-07 00:00:00

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard Friendly WiFi Certification ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 กุมพาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WGFRWT01 : Friendly WiFi Certification 1-yr for WatchGuard Firebox T-series
สินค้ารุ่น WGFRWT03 : Friendly WiFi Certification 3-yr for WatchGuard Firebox T-series
สินค้ารุ่น WGFRWM31 : Friendly WiFi Certification 1-yr for WatchGuard Firebox M-series
สินค้ารุ่น WGFRWM33 : Friendly WiFi Certification 3-yr for WatchGuard Firebox M-series
สินค้ารุ่น WGFRWM41 : Friendly WiFi Certification 1-yr for WatchGuard Firebox M4600 and Above
สินค้ารุ่น WGFRWM43 : Friendly WiFi Certification 3-yr for WatchGuard Firebox M4600 and Above
สินค้ารุ่น WGFRWA11 : Friendly WiFi Certification 1-yr, up to 10 Access Points
สินค้ารุ่น WGFRWA13 : Friendly WiFi Certification 3-yr, up to 10 Access Points
สินค้ารุ่น WGFRWA51 : Friendly WiFi Certification 1-yr, up to 50 Access Points
สินค้ารุ่น WGFRWA53 : Friendly WiFi Certification 3-yr, up to 50 Access Points
สินค้ารุ่น WGFRWA61 : Friendly WiFi Certification 1-yr, up to 150 Access Points
สินค้ารุ่น WGFRWA63 : Friendly WiFi Certification 3-yr, up to 150 Access Points
สินค้ารุ่น WGFRWA01 : Friendly WiFi Certification 1-yr, more than 151 Access Points
สินค้ารุ่น WGFRWA03 : Friendly WiFi Certification 3-yr, more than 151 Access Points

ดาวน์โหลดเอกสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

For more information, feel free to contact us at 0-22479898 Ext 87,
E-Mail: marketing@optimus.co.th; Twitter: @optimus_th; Facebook: optimusthailand