ให้ CloudPath เป็นโซลูชั่นในการทำ BYOD ในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์
จุดประกายโดย: Ruckus Wireless เขียนเมื่อ 2018-02-12 16:06:53

เพราะยิ่งเทคโนโลยีถูกออกแบบมาเพื่อให้การศึกษาของลูกหลานเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อ เช่น Chromebooks, IPads มากขึ้นเท่าไร จะพบว่าภัยต่างๆ ก็ยิ่งมีโอกาสคืบคลานเข้ามาใกล้ลูกหลานเรามากขึ้นเท่านั้น คำถามต่างๆ เกิดขึ้นมากมายเมื่อต้องออกแบบระบบ อาทิ เราจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกหลานเราอย่างไร เราจะมีระบบจัดการกับข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จำนวนมากได้อย่างไร และด้วยข้อจำกัดด้านบุคคลากรภายในโรงเรียนทำให้การจัดการไอทีเป็นเรืองวุ่นว่าย ยาก และซับซ้อน มากขึ้นเข้าไปอีก ทั้งนี้เป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือจะทำให้เครื่อง device ที่มีอยู่จำนวนมากในโรงเรียน สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญได้อย่างไร โดยยังคงยึดหลักคือ ปลอดภัยและไม่ยุ่งยากในการจัดการ Ruckus Network ขอนำเสนอ CloudPath โซลูชันที่จะทำให้ BYOD เป็นเรืองง่ายและปลอดภัย 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://theruckusroom.ruckuswireless.com/wi-fi/2018/01/10/securing-byod-11-network-access-primary-secondary-schools/

ดาวน์โหลดเอกสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

For more information, feel free to contact us at 0-22479898 Ext 87,
E-Mail: marketing@optimus.co.th; Twitter: @optimus_th; Facebook: optimusthailand