เพราะคุณก็หนึ่งในเหยื่อของโจรไซเบอร์ ให้ GFI Software ดูแลคุณแม้คุณเป็นเพียง SMEs

ข่าวประชาสัมพันธ์
จุดประกายโดย: Jon McDonald เขียนเมื่อ 2018-02-13 09:13:54

หลายๆ ออฟฟิส โดยเฉพาะธุรกิจ SMBs  อาจเชื่อว่า เราคงเล็กเกินไปกว่าจะเป็นเป้าการโจมตีบนอินเตอร์เน็ตจาก Hacker หรือ ผู้ไม่ประสงค์ดีบนโลกไซเบอร์ แต่คุณรู้ไหมว่าคุณกำลังเข้าใจผิด กว่าครึ่งของการโจมตีในปัจจุบันมุ่งไปที่ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ทั้งเพื่อมุ่งเข้าโจมตีเพื่อผลกับบริษัท SMEsนั้นๆโดยตรง หรือการที่ใช้ SMEs เป็นพาหะ นำไปสุ่บริษัทใหญ่ซึ่งเป็น supply chain ของระบบ ซึ่ง GFI Software เป็น Total Solution สำหรับการจัดการด้านความปลอดภัย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมตามความต้องการของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกัน 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ !!

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 022479898 ต่อ 87

หรืออีเมล์ marketing@optimus.co.th

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

For more information, feel free to contact us at 0-22479898 Ext 87,
E-Mail: marketing@optimus.co.th; Twitter: @optimus_th; Facebook: optimusthailand