ข่าวประชาสัมพันธ์ - LineUps

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

 
2017-05-15

[LineUps] หยุด!! มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WCry 2.0 (WannaCry, WanaCrypt0r) ด้วย WatchGuard

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2017,  Ransomware ซึ่งมีชื่อว่า WCry 2.0 (หรือเรียกอีกอย่างว่า WannaCry, WanaCrypt0r และ WannaCrypt) ได้ถูกแพร่เชื้อสู่เหยื่อทั่วโลก  
ภายในไม่กี่ชั่วโมงมีผู้รายงานมากกว่า 75,000 คนใน 90 กว่าประเทศ รวมไปถึงโรงพยาบาลในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ 
2017-04-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WatchGuard AP102

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WatchGuard AP102 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WG019969 : WatchGuard AP102 3-yr LiveSecurity Renewal
 
2017-04-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WatchGuard AP100

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WatchGuard AP100 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WG019815 : WatchGuard AP100 3-yr LiveSecurity Renewal
 
2017-04-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WatchGuard AP200

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WatchGuard AP200 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WG019817 : WatchGuard AP200 3-yr LiveSecurity Renewal
 
2017-04-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WatchGuard XTM 830

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WatchGuard XTM 830 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WG018385 : WatchGuard XTM 830 3-yr Upgrade to LiveSecurity Gold
สินค้ารุ่น WG017631 : WatchGuard XTM 830 3-yr LiveSecurity Renewal
สินค้ารุ่น WG017632 : WatchGuard XTM 830 3-yr Security Suite Renewal/Upgrade
สินค้ารุ่น WG019233 : WatchGuard XTM 830 3-yr NGFW Suite Renewal/Upgrade
สินค้ารุ่น WG019920 : WatchGuard XTM 830 3-yr Data Loss Prevention
สินค้ารุ่น WG017780 : WatchGuard XTM 830-F 3-yr LiveSecurity Renewal
สินค้ารุ่น WG017781 : WatchGuard XTM 830-F 3-yr Security Suite Renewal/Upgrade
สินค้ารุ่น WG018382 : WatchGuard XTM 830-F 3-yr Upgrade to LiveSecurity Gold
สินค้ารุ่น WG019231 : WatchGuard XTM 830-F 3-yr NGFW Suite Renewal/Upgrade
สินค้ารุ่น WG019919 : WatchGuard XTM 830-F 3-yr Data Loss Prevention
สินค้ารุ่น WG018892 : WatchGuard APT Blocker 3-yr for XTM 830
สินค้ารุ่น WG018891 : WatchGuard APT Blocker 3-yr for XTM 830-F
 
2017-04-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WatchGuard XTM 820

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WatchGuard XTM 820 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WG019921 : WatchGuard XTM 820 3-yr Data Loss Prevention
สินค้ารุ่น WG018388 : WatchGuard XTM 820 3-yr Upgrade to LiveSecurity Gold
สินค้ารุ่น WG017643 : WatchGuard XTM 820 3-yr LiveSecurity Renewal
สินค้ารุ่น WG019239 : WatchGuard XTM 820 3-yr NGFW Suite Renewal/Upgrade
สินค้ารุ่น WG017644 : WatchGuard XTM 820 3-yr Security Suite Renewal/Upgrade
สินค้ารุ่น WG018893 : WatchGuard APT Blocker 3-yr for XTM 820
 
2017-04-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WatchGuard XTM 810

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WatchGuard XTM 810 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WG019922 : WatchGuard XTM 810 3-yr Data Loss Prevention
สินค้ารุ่น WG018391 : WatchGuard XTM 810 3-yr Upgrade to LiveSecurity Gold
สินค้ารุ่น WG017654 : WatchGuard XTM 810 3-yr LiveSecurity Renewal
สินค้ารุ่น WG019237 : WatchGuard XTM 810 3-yr NGFW Suite Renewal/Upgrade
สินค้ารุ่น WG017655 : WatchGuard XTM 810 3-yr Security Suite Renewal/Upgrade
สินค้ารุ่น WG018894 : WatchGuard APT Blocker 3-yr for XTM 810
 
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-901-5100-XX00 : [ZoneDirector] AP-Controller Box ZD5000[Support up to 100 ZoneFlex APs with

Dual DC power supplies‚ Fans]

 

สินค้ารุ่น RK-901-5100-XX10 : [ZoneDirector] AP-Controller Box ZD5000[Support up to 100 ZoneFlex APs with

Dual AC power supplies/power Cords‚ Fans]

 

สินค้ารุ่น RK-803-5000-5RDY : WatchDog Adv. H/W Replacement for Redundant Controller ZoneFlex 5000

[5 Year Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5000-5RDY : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5100 [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-803-5000-5TDY : WatchDog Adv. H/W Replacement for Redundant Controller ZoneFlex 5000

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5000-5TDY : HSP WatchDog Adv. H/W Replacement for Redundant Controller ZoneFlex 5000

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5050-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 50 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5050-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 50 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5050-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 50 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5050-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 50 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5050-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 50 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5050-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 50 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]
 
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-823-5000-5RDY : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for Redundant Controller ZoneFlex 5000

[5 Years Subscription]  

 

สินค้ารุ่น RK-828-5000-5RDY : HSP WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for Redundant Controller ZoneFlex 5000

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-823-5000-5TDY : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for Redundant Controller ZoneFlex 5000

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5000-5TDY : HSP WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for Redundant Controller ZoneFlex 5000

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5050-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 50 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5050-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 50 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5050-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 50 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5050-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 50 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5050-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 50 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5050-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 50 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]
 
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-802-5100-5000 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5100 [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5100-5000 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5100 [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5100-5000 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5100 [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5100-50TH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5100

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5100-50TH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5100 [5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5100-50TH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5100 [5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5100-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 100 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5100-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 100 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5100-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 100 AP License Upgrade OPTIMUS

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5100-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 100 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5100-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 100 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5100-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 100 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5150-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 150 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5150-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 150 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5150-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 150 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5150-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 150 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5150-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 150 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5150-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 150 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]
 
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5100 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-822-5100-5000 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5100 [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5100-5000 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5100 [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5100-5000 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5100 [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5100-50TH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5100

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5100-50TH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5100

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5100-50TH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5100

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5100-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 100 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5100-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 100 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5100-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 100 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5100-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 100 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5100-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 100 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5100-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 100 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5150-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 150 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5150-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 150 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5150-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 150 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5150-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 150 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5150-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 150 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5150-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 150 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]
 
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-802-5200-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 200 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5200-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 200 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5200-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 200 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5200-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 200 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5200-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 200 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5200-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 200 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5250-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 250 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5250-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 250 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5250-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 250 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5250-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 250 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5250-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 250 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5250-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 250 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5300-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 300 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5300-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 300 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5300-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 300 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5300-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 300 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5300-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 300 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5300-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 300 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5350-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 350 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5350-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 350 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5350-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 350 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5350-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 350 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5350-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 350 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5350-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 350 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]