ข่าวประชาสัมพันธ์ - LineUps

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

 
2007-03-01

 
2018-10-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard AP320

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard AP320 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้...
 
2018-10-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard AP125

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard AP125 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้...
 
2018-07-31

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Webroot SecureAnywhere Business--User Protection

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Webroot SecureAnywhere Business--User Protection ยี่ห้อ Webroot ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้...
 
2018-07-31

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Webroot SecureAnywhere Business--Web Security Protection

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Webroot SecureAnywhere Business--Web Security Protection ยี่ห้อ Webroot ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้...
 
2018-07-31

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Webroot SecureAnywhere Business--Mobile Protection

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Webroot SecureAnywhere Business--Mobile Protection ยี่ห้อ Webroot ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้...
 
2018-02-07

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard Friendly WiFi Certification

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard Friendly WiFi Certification ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 กุมพาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้...
 
2018-02-07

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for XTM 5 Series

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for XTM 5 Series ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้...
 
2018-02-06

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น ZoneFlex 7762s

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-901-7762-XX51 : [ZoneFlex 7762-S] 802.11n Outdoor Wireless AP‚ 2.4GHz and 5GHz concurrent dual band‚ Dual Ethernet ports‚ POE in and POE out‚ IP-67 Outdoor enclosure...
 
2018-02-06

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น ZoneFlex 7055

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-901-7055-WW01 : ZoneFlex 7055 802.11n dual-band concurrent 2.4 GHz & 5 GHz, Wired/Wireless Wall Switch, 1 10/100/1000 & 4 10/100 Ethernet Access Ports...
 
2017-02-06

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 1100

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-901-1106-XX00 : ZoneDirector 1100 AP-Controller Box

[Support up to 6 ZoneFlex APs] ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Xclaim Xi-Series and Xo-Series

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Xclaim Xi-Series and Xo-Series ยี่ห้อ Xclaim ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น XC-CT-Xx-iPh : Xclaim Xi-Series and Xo-Series Configuration and Monitoring Tool for iPhone
สินค้ารุ่น XC-CT-Xx-iPa : Xclaim Xi-Series and Xo-Series Configuration and Monitoring Tool for iPad
สินค้ารุ่น XC-CT-Xx-And : Xclaim Xi-Series and Xo-Series Configuration and Monitoring Tool for Android