ข่าวประชาสัมพันธ์ - LineUps

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG871661

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG871661 : Trade Up to WatchGuard XTM 870-F and 1-yr NGFW Bundle ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG860633

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG860633 : WatchGuard XTM 860 and 3-yr NGFW Bundle ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG860631

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG860631 : WatchGuard XTM 860 and 1-yr NGFW Bundle ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG860663

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG860663 : Trade Up to WatchGuard XTM 860 and 3-yr NGFW Bundle ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG850633

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG850633 : WatchGuard XTM 850 and 3-yr NGFW Bundle ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG850631

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG850631 : WatchGuard XTM 850 and 1-yr NGFW Bundle ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG850663

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG850663 : Trade Up to WatchGuard XTM 850 and 3-yr NGFW Bundle ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG850661

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG850661 : Trade Up to WatchGuard XTM 850 and 1-yr NGFW Bundle ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG561633

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG561633 : WatchGuard Firebox M5600 with 3-yr NGFW Suite ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG561631

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG561631 : WatchGuard Firebox M5600 with 1-yr NGFW Suite ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG561663

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG561663 : Trade up to WatchGuard Firebox M5600 with 3-yr NGFW Suite ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG561661

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG561661 : Trade up to WatchGuard Firebox M5600 with 1-yr NGFW Suite ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป