ข่าวประชาสัมพันธ์ - LineUps

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM40661

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM40661 : Trade Up to WatchGuard Firebox M400 with 1-yr NGFW Suite ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM40683

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM40683 : Competitive Trade In to WatchGuard Firebox M400 with 3-yr NGFW Suite ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM44633

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM44633 : WatchGuard Firebox M440 with 3-yr NGFW Suite ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM44631

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM44631 : WatchGuard Firebox M440 with 1-yr NGFW Suite ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM44663

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM44663 : Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 3-yr NGFW Suite ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM44661

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM44661 : Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 1-yr NGFW Suite ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG020117

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG020117 : WatchGuard Dimension Command 1-yr for Tabletop Appliance Promotion ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG020119

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG020119 : WatchGuard Dimension Command 1-yr for Mid-Range Appliance Promotion ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG020121

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG020121 : WatchGuard Dimension Command 1-yr for High-End Appliance Promotion ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG018418

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG018418 : WatchGuard XCS 970 2-yr Upgrade to Live Security Gold ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG017961

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG017961 : WatchGuard XCS 970 2-yr  Email Security Suite Renewal ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG017963

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG017963 : WatchGuard XCS 970 2-yr Web Security Subscription ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป