ข่าวประชาสัมพันธ์ - LineUps

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG018486

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG018486 : WatchGuard XCS 170 2-yr Upgrade to Live Security Plus ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG018406

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG018406 : WatchGuard XCS 170 2-yr Upgrade to Live Security Gold ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG017907

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG017907 : WatchGuard XCS 170 2-yr Email Security Suite Renewal ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG018804

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG018804 : WatchGuard XCS 170 2-yr Web Security Subscription ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG019505

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG019505 : WatchGuard XCSv Large Office 3-yr Upgrade to LiveSecurity Gold ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG019507

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG019507 : WatchGuard XCSv Large Office 3-yr Email Security Suite Renewal ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG019509

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG019509 : WatchGuard XCSv Large Office 3-yr Web Security Subscription ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
2016-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น CWEngine

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น CWEngine : Setup: Project,  Installation, Commission, Integration with Payment and Sms gateway, UAT. Una Tantum ยี่ห้อ Cloud4Wi ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
2016-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น CWM&S

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น CWM&S : Annual M&S that includes minor and major relase after the first year. Annual Fee ยี่ห้อ Cloud4Wi ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
2016-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น C4WADHS1

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น C4WADHS1 : Advanced Edition License per 1 HotSpot (1 Year) ยี่ห้อ Cloud4Wi ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
2016-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น C4WUNHS1

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น C4WUNHS1 : Unlimited Edition License per 1 HotSpot (1 Year) ยี่ห้อ Cloud4Wi ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
2016-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น C4WADHS3

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น C4WADHS3 : Advanced Edition License per 1 HotSpot (3 Years) ยี่ห้อ Cloud4Wi ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป