ข่าวประชาสัมพันธ์ - LineUps

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Accessories & Option for ICX Switch

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Accessories & Option for ICX Switch ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้
 

สินค้ารุ่น RK-40G-QSFP-C-00508 : 40GE QSFP DIRECT ATTACHED COPPER CABLE‚ 0.5M‚ 8-PACK‚ PASSIVE
สินค้ารุ่น RK-40G-QSFP-C-0101 : 40GE QSFP Direct Attached Copper Cable‚ 1m‚ 1-pack
สินค้ารุ่น RK-40G-QSFP-LR4 : 40GBase-LR4 QSFP+ optic (LC)‚ for up to 10km over SMF‚ 1-pack
สินค้ารุ่น RK-40G-QSFP-LR4-8 : 40GBase-LR4 QSFP+ optic (LC)‚ for up to 10km over SMF 8-PACK
สินค้ารุ่น RK-40G-QSFP-QSFP-C-0101 : 40GE Direct Attached QSFP+ to QSFP+ Active Copper cable‚ 1m‚ 1-pack
สินค้ารุ่น RK-40G-QSFP-QSFP-C-0301 : 40GE Direct Attached QSFP+ to QSFP+ Active Copper cable‚ 3m‚ 1-pack
สินค้ารุ่น RK-40G-QSFP-QSFP-C-0501 : 40GE Direct Attached QSFP+ to QSFP+ Active Copper cable‚ 5m‚ 1-pack
สินค้ารุ่น RK-40G-QSFP-SR-BIDI : 40GE SR QSFP+ optic (LC)‚ Bidirectional‚  100m over OM3 MMF
สินค้ารุ่น RK-40G-QSFP-SR4 : 40GBASE-SR4 QSFP+ optic (MTP 1x8 or 1x12)‚ 100m over MMF‚ 1-pack
สินค้ารุ่น RK-40G-QSFP-SR4-8 : 40GBASE-SR4 QSFP+ optic (MTP 1x8 or 1x12)‚ 100m over MMF‚ 8-pack
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ICX7750

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ICX7750 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป                 โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น RK-RPS9+E : 500W AC power supply with exhaust airflow
สินค้ารุ่น RK-RPS9+I : 500W AC power supply with intake airflow
สินค้ารุ่น RK-RPS9DC+E : FRU‚ 500WDCPS‚ EXHAUST‚ ICX7750
สินค้ารุ่น RK-RPS9DC+I : FRU‚ 500WDCPS‚ INTAKE‚ ICX7750
 
2017-11-07

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for SmartCell Gateway

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for SmartCell Gateway ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-901-S20J-WW00 : [SmartCell Gateway] SCG-200 with redundant DC power‚ six (6) Fans‚ two (2)                  10 Gbps data cards and six (6) 1 GigE ports

สินค้ารุ่น RK-901-S20J-WW10 : [SmartCell Gateway] SCG-200 with redundant AC power‚ six (6) Fans‚ two (2)                  10 Gbps data cards and six (6) 1 GigE ports
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex H500

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex H500 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป      โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-803-H500-5000 : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex H500 (under a controller)                             [5 Years Subscription]
สินค้ารุ่น RK-807-H500-5000 : Partner Premium Support for ZoneFlex H500 (standalone) [5 Years Subscription]
สินค้ารุ่น RK-806-H500-5000 : Premium Support for ZoneFlex H500 (standalone) [5 Years Subscription]
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex H500

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex H500 ยี่ห้อ OPT Services ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-803-H500-50TH : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex H500 (under a controller)                             [5 Years Subscription/by OPTIMUS]
สินค้ารุ่น RK-807-H500-50TH : Partner Premium Support for ZoneFlex H500 (standalone) [5 Years Subscription/by OPTIMUS]
สินค้ารุ่น RK-806-H500-50TH : Premium Support for ZoneFlex H500 (standalone) [5 Years Subscription/by OPTIMUS]
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex R700

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex R700 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป      โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-803-R700-5000 : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex R700 (under a controller)                             [5 Years Subscription]
สินค้ารุ่น RK-807-R700-5000 : Partner Premium Support for ZoneFlex R700 (standalone)[5 Years Subscription]
สินค้ารุ่น RK-806-R700-5000 : Premium Support for ZoneFlex R700 (standalone)[5 Years Subscription]
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex R700

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex R700 ยี่ห้อ OPT Services ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-803-R700-50TH : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex R700 (under a controller)                           [5 Years Subscription/by OPTIMUS]
สินค้ารุ่น RK-807-R700-50TH : Partner Premium Support for ZoneFlex R700 (standalone) [5 Years Subscription/by OPTIMUS]
สินค้ารุ่น RK-806-R700-50TH : Premium Support for ZoneFlex R700 (standalone) [5 Years Subscription/by OPTIMUS]
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex R300

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex R300 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป          โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-823-R300-5000 : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex R300 (under a controller)               [5 Years Subscription]
สินค้ารุ่น RK-827-R300-5000 : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex R300 (standalone) [5 Years Subscription]
สินค้ารุ่น RK-826-R300-5000 : Premium Support Renewal for ZoneFlex R300 (standalone) [5 Years Subscription]
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex R300

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex R300 ยี่ห้อ OPT Services ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-823-R300-50TH : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex R300 (under a controller)                [5 Years Subscription/by OPTIMUS]


สินค้ารุ่น RK-827-R300-50TH : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex R300 (standalone)                                     [5 Years Subscription/by OPTIMUS]


สินค้ารุ่น RK-826-R300-50TH : Premium Support Renewal for ZoneFlex R300 (standalone)                                                [5 Years Subscription/by OPTIMUS]
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7343

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7343 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-823-7343-3000 : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7343 (under a controller)                 [3 Years Subscription]
สินค้ารุ่น RK-827-7343-3000 : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 7343 (standalone) [3 Years Subscription]
สินค้ารุ่น RK-826-7343-3000 : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7343 (standalone)[3 Years Subscription]
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7343

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7343 ยี่ห้อ OPT Services ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-823-7343-30TH : WatchDog Adv.H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7343                                         (under a controller)[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

สินค้ารุ่น RK-827-7343-30TH : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 7343                                                    (standalone) [3 Years Subscription/by OPTIMUS]

สินค้ารุ่น RK-826-7343-30TH : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7343                                                               (standalone) [3 Years Subscription/by OPTIMUS]
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7341

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7341 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น RK-823-7341-3000 : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7341 (under a controller)                [3 Years Subscription]
สินค้ารุ่น RK-827-7341-3000 : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 7341 (standalone) [3 Years Subscription]
สินค้ารุ่น RK-826-7341-3000 : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7341 (standalone) [3 Years Subscription]