ข่าวประชาสัมพันธ์ - LineUps

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 2741

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 2741 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-823-2741-1000 : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 2741 (under a controller)               [1 Year Subscription]
สินค้ารุ่น RK-827-2741-1000 : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 2741 (standalone) [1 Year Subscription]
สินค้ารุ่น RK-826-2741-1000 : Premium Support Renewal for ZoneFlex 2741 (standalone) [1 Year Subscription]
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 2741

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 2741 ยี่ห้อ OPT Services ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-823-2741-10TH : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 2741 (under a controller)               [1 Year Subscription/by OPTIMUS]

สินค้ารุ่น RK-826-2741-10TH : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 2741 (standalone)                                     [1 Year Subscription/by OPTIMUS]

สินค้ารุ่น RK-826-2741-10TH : Premium Support Renewal for ZoneFlex 2741 (standalone)                                                [1 Year Subscription/by OPTIMUS]
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-1195-0000

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-1195-0000 : T-bar ceiling mount kit for R610‚ R510‚ R310 for mounting to flush frame ceiling ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for WatchGuard AP322

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for WatchGuard AP322 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น WGA3W201 : WatchGuard AP322 1-yr Standard Support Renewal
สินค้ารุ่น WGA3W203 : WatchGuard AP322 3-yr Standard Support Renewal
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for WatchGuard AP320

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for WatchGuard AP320 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น WGA32203 : WatchGuard AP320 3-yr Standard Support Renewal
สินค้ารุ่น WGA32201 : WatchGuard AP320 1-yr Standard Support Renewal
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for WatchGuard AP120

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for WatchGuard AP120 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น WGA12203 : WatchGuard AP120 3-yr Standard Support Renewal
สินค้ารุ่น WGA12201 : WatchGuard AP120 1-yr Standard Support Renewal
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M370

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M370 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น WGM37193 : WatchGuard Threat Detection & Response 3-yr for Firebox M370
สินค้ารุ่น WGM37191 : WatchGuard Threat Detection & Response 1-yr for Firebox M370
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M470

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M470 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WGM47193 : WatchGuard Threat Detection & Response 3-yr for M470
สินค้ารุ่น WGM47191 : WatchGuard Threat Detection & Response 1-yr for M470
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M570

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M570 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WGM57193 : WatchGuard Threat Detection & Response 3-yr for Firebox M570
สินค้ารุ่น WGM57191 : WatchGuard Threat Detection & Response 1-yr for Firebox M570
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M670

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M670 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้
 

สินค้ารุ่น WGM67193 : WatchGuard Threat Detection & Response 3-yr for Firebox M670
สินค้ารุ่น WGM67191 : WatchGuard Threat Detection & Response 1-yr for Firebox M670
 
2017-11-02

 
2017-11-02