ข่าวประชาสัมพันธ์ - LineUps

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for WatchGuard AP120

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for WatchGuard AP120 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น WGA12203 : WatchGuard AP120 3-yr Standard Support Renewal
สินค้ารุ่น WGA12201 : WatchGuard AP120 1-yr Standard Support Renewal
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M370

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M370 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น WGM37193 : WatchGuard Threat Detection & Response 3-yr for Firebox M370
สินค้ารุ่น WGM37191 : WatchGuard Threat Detection & Response 1-yr for Firebox M370
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M470

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M470 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WGM47193 : WatchGuard Threat Detection & Response 3-yr for M470
สินค้ารุ่น WGM47191 : WatchGuard Threat Detection & Response 1-yr for M470
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M570

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M570 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WGM57193 : WatchGuard Threat Detection & Response 3-yr for Firebox M570
สินค้ารุ่น WGM57191 : WatchGuard Threat Detection & Response 1-yr for Firebox M570
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M670

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M670 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้
 

สินค้ารุ่น WGM67193 : WatchGuard Threat Detection & Response 3-yr for Firebox M670
สินค้ารุ่น WGM67191 : WatchGuard Threat Detection & Response 1-yr for Firebox M670
 
2017-11-02

 
2017-11-02

 
2017-11-02

[LineUps] Ruckus ปิดรอยแตกร้าวบน Wifi เรียบร้อยแล้ว สำหรับ ลูกค้าที่ใช้ SmartZone

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ ได้ที่นี้SmartZone Release Notes for KRACK Vulnerability FixDownload Firmware SmartZone 3.5 KRACK
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox T10

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox T10 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WGTCT101 : WatchGuard Threat Detection and Response 1yr for Firebox T10 Models
สินค้ารุ่น WGTCT103 : WatchGuard Threat Detection and Response 3yr for Firebox T10 Models
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox T30

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox T30 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WGTCT301 : WatchGuard Threat Detection and Response 1yr for Firebox T30 Models
สินค้ารุ่น WGTCT303 : WatchGuard Threat Detection and Response 3yr for Firebox T30 Models
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox T50

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox T50 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WGTCT501 : WatchGuard Threat Detection and Response 1yr for Firebox T50 Models
สินค้ารุ่น WGTCT503 : WatchGuard Threat Detection and Response 3yr for Firebox T50 Models
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox T70

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox T70 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WGTCT701 : WatchGuard Threat Detection and Response 1yr for Firebox T70 Models
สินค้ารุ่น WGTCT703 : WatchGuard Threat Detection and Response 3yr for Firebox T70 Models