ข่าวประชาสัมพันธ์ - LineUps

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

 
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneDirector 1100

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneDirector 1100 ยี่ห้อ OPT Services ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้
 

สินค้ารุ่น RK-822-1025-3LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150‚ 25 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-1025-3LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150‚ 25 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1025-3LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150‚ 25 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1100-3TDY : HSP WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for Redundant Controller ZoneFlex 1100
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-823-1100-3TDY : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for Redundant Controller ZoneFlex 1100
[3 Year Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-1106-30TH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1106
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-1106-30TH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1106
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1106-30TH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1106
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-1112-30TH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-1112-30TH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1112-30TH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-1125-30TH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-1150-30TH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-1150-30TH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1150-30TH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-1125-30TH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1125-30TH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneDirector 1100

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneDirector 1100 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น RK-822-1025-3L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150‚ 25 AP License Upgrade

[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-821-1025-3L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150‚ 25 AP License Upgrade

[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-828-1025-3L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150‚ 25 AP License Upgrade

[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-823-1100-3RDY : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for Redundant Controller ZoneFlex 1100

[3 Year Subscription]

สินค้ารุ่น RK-822-1106-3000 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1106 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-821-1106-3000 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1106 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-828-1100-3RDY : HSP WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for Redundant Controller ZoneFlex 1100

[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-828-1106-3000 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1106 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-822-1112-3000 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-821-1112-3000 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-828-1112-3000 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-822-1125-3000 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-821-1125-3000 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-828-1125-3000 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-822-1150-3000 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-821-1150-3000 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-828-1150-3000 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150 [3 Years Subscription]
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-0178-0002

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-0178-0002 : Spare rack rail kit for ZD5000/SCG200 [for Ruckus] ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-0187-0000

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-0187-0000 : Console cable‚ RJ45 to DB9-F‚ 1.8m [for Ruckus] ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-0188-0000

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-0188-0000 : Spare hard disk drive for SCG200‚ 600GB‚ 10K RPM‚ 64MB Cache 2.5 SAS 6Gbps [for Ruckus] ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-0200-0001

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-0200-0001 : Weather-tight Fiber Optic Enclosure, Black, Field Installable Accessory for 7782, 7782-S, 7782-N, 7782-E, 7762-AC. ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-7025-0024

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-7025-0024 : ZF7025-WW02 Adapter bracket‚ white. For use with continental Europe electrical utility wall box. [for Ruckus] ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-0159-US01

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-0159-US01 : Spares of PoE Adaptor for ZoneFlex 2942 and 2741 APs [for Ruckus] ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-0163-US01

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-0163-US01 : Spares of PoE Adaptor for ZoneFlex 7762‚ 7762-S‚ and 7762-T APs [for Ruckus] ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
 
2017-05-15

[LineUps] หยุด!! มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WCry 2.0 (WannaCry, WanaCrypt0r) ด้วย WatchGuard

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2017,  Ransomware ซึ่งมีชื่อว่า WCry 2.0 (หรือเรียกอีกอย่างว่า WannaCry, WanaCrypt0r และ WannaCrypt) ได้ถูกแพร่เชื้อสู่เหยื่อทั่วโลก  
ภายในไม่กี่ชั่วโมงมีผู้รายงานมากกว่า 75,000 คนใน 90 กว่าประเทศ รวมไปถึงโรงพยาบาลในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ 
2017-04-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WatchGuard AP102

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WatchGuard AP102 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WG019969 : WatchGuard AP102 3-yr LiveSecurity Renewal
 
2017-04-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WatchGuard AP100

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WatchGuard AP100 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WG019815 : WatchGuard AP100 3-yr LiveSecurity Renewal