ข่าวประชาสัมพันธ์ - LineUps

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-802-5600-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5600-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5600-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5600-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5600-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5600-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5650-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 650 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5650-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 650 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5650-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 650 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5650-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 650 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5650-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 650 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5650-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 650 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5700-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5700-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5700-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5700-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5700-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5700-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5750-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5750-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5750-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5750-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5750-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5750-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-822-5600-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5600-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5600-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5600-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5600-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5600-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5650-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 650 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5650-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 650 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5650-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 650 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5650-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 650 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5650-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 650 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5650-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5700-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5700-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5700-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5700-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5700-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5700-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5750-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5750-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5750-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5750-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5750-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5750-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-802-5800-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5800-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5800-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5800-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5800-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5800-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5850-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5850-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5850-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5850-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5850-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5850-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5900-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5900-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5900-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5900-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5900-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5900-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5800-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5800-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5800-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5800-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5800-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5800-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5850-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5850-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5850-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5850-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5850-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5850-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5900-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5900-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5900-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5900-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5900-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5900-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-901-7962-WW00

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-901-7962-WW00 : [ZoneFlex] Dual-band (5 GHz and 2.4 GHz concurrent) 802.11n  Wireless Access Point, 19-element smart antenna, dual ports, PoE support (Does not include power adapter) ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า SmartCell Insight

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า SmartCell Insight ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-801-SCIP-1000 : WatchDog Premium Support for SmartCell Insight, Single Instance with up to 500 AP licenses

[1 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-SCIP-3000 : WatchDog Premium Support for SmartCell Insight, Single Instance with up to 500 AP licenses

[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-SCIP-5000 : WatchDog Premium Support for SmartCell Insight, Single Instance with up to 500 AP licenses

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-SCIP-1000 : Partner WatchDog Premium Support for SmartCell Insight‚ Single Instance with up to 500 AP

licenses [1 Year Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-SCIP-3000 : Partner WatchDog Premium Support for SmartCell Insight‚ Single Instance with up to 500 AP

licenses [3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-SCIP-5000 : Partner WatchDog Premium Support for SmartCell Insight‚ Single Instance with up to 500 AP

licenses [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-SCIP-1000 : WatchDog Premium Support Renewal for SmartCell Insight, Single Instance with up to 500 AP

licenses [1 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-SCIP-3000 : WatchDog Premium Support Renewal for SmartCell Insight, Single Instance with up to 500 AP

licenses [3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-SCIP-5000 : WatchDog Premium Support Renewal for SmartCell Insight, Single Instance with up to 500 AP

licenses [5 Year Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-SCIP-1000 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for SmartCell Insight‚ Single Instance with up to

500 AP licenses [1 Year Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-SCIP-3000 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for SmartCell Insight‚ Single Instance with up to

500 AP licenses [3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-SCIP-5000 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for SmartCell Insight‚ Single Instance with up to

500 AP licenses [5 Years Subscription]
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneFlex 7055

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneFlex 7055 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-803-7055-5000 : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex 7055 (under a controller)

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-807-7055-5000 : Partner Premium Support for ZoneFlex 7055 (standalone) [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-806-7055-5000 : Premium Support for ZoneFlex 7055 (standalone) [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-803-7055-50TH : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex 7055 (under a controller)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-807-7055-50TH : Partner Premium Support for ZoneFlex 7055 (standalone)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-806-7055-50TH : Premium Support for ZoneFlex 7055 (standalone) [5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-823-7055-5000 : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7055 (under a controller)

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-827-7055-5000 : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 7055 (standalone)

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-826-7055-5000 : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7055 (standalone)[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-823-7055-50TH : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7055 (under a controller)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-827-7055-50TH : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 7055 (standalone)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-826-7055-50TH : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7055 (standalone)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]
 
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneFlex 7025

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneFlex 7025 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-807-7025-10TH : Partner Premium Support for ZoneFlex 7025 (standalone )[1 Year Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-807-7025-30TH : Partner Premium Support for ZoneFlex 7025 (standalone) [3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-823-7025-3000 : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7025 (under a controller)

[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-823-7025-3000 : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7025 (under a controller)

[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-826-7025-3000 : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7025 (standalone)[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-823-7025-30TH : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7025 (under a controller)

[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-827-7025-30TH : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 7025 (standalone)

[3 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneFlex 7982

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneFlex 7982 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-803-7982-5000 : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex 7982 (under a controller)

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-807-7982-5000 : Partner Premium Support for ZoneFlex 7982 (standalone) [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-806-7982-5000 : Premium Support for ZoneFlex 7982 (standalone) [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-803-7982-50TH : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex 7982 (under a controller)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-807-7982-50TH : Partner Premium Support for ZoneFlex 7982 (standalone)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-806-7982-50TH : Premium Support for ZoneFlex 7982 (standalone) [5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-823-7982-5000 : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7982 (under a controller)

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-827-7982-5000 : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 7982 (standalone) [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-826-7982-5000 : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7982 (standalone) [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-823-7982-50TH : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7982 (under a controller)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-827-7982-50TH : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 7982 (standalone)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-826-7982-50TH : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7982 (standalone)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneFlex 7372, 7372-E

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneFlex 7372, 7372-E ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-901-7372-WW50 : [ZoneFlex] 7372-E Dual-band (5 GHz and 2.4 GHz concurrent) 802.11n

Wireless Access Point‚ 2x2:2 streams‚ BeamFlex‚ PD-MRC‚ dual ports‚ PoE support. Includes Limited Lifetime Warranty.

(Does not include power adapter or PoE injector)

 

สินค้ารุ่น RK-803-7372-5000 : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex 7372‚ 7372-E (under a controller)

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-807-7372-5000 : Partner Premium Support for ZoneFlex 7372‚ 7372-E (standalone) [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-806-7372-5000 : Premium Support for ZoneFlex 7372‚ 7372-E (standalone) [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-803-7372-50TH : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex 7372‚ 7372-E (under a controller)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-807-7372-50TH : Partner Premium Support for ZoneFlex 7372‚ 7372-E (standalone)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-806-7372-50TH : Premium Support for ZoneFlex 7372‚ 7372-E (standalone)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-823-7372-5000 : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7372‚ 7372-E (under a controller)

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-827-7372-5000 : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7372‚ 7372-E (standalone) [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-826-7372-5000 : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7372‚ 7372-E (standalone) [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-823-7372-50TH : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7372‚ 7372-E (under a controller)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-827-7372-50TH : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 7372‚ 7372-E (standalone)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-826-7372-50TH : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7372‚ 7372-E (standalone)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneFlex 7363

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneFlex 7363 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-823-7363-3000 : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7363 (under a controller)

[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-823-7363-5000 : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7363 (under a controller)

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-827-7363-3000 : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 7363 (standalone)[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-826-7363-3000 : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7363 (standalone)[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-823-7363-30TH : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7363 (under a controller)

[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-827-7363-30TH : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 7363 (standalone)

[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-826-7363-30TH : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7363 (standalone)

[3 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneFlex 7352

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneFlex 7352 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-901-7352-WW00 : [ZoneFlex] Single-band (2.4 GHz) 802.11n Wireless Access Point, 2x2:2 streams,

BeamFlex, PD-MRC, dual ports, PoE support. Includes Limited Lifetime Warranty.

 

สินค้ารุ่น RK-803-7352-5000 : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex 7352 (under a controller)

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-807-7352-5000 : Partner Premium Support for ZoneFlex 7352 (standalone) [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-806-7352-5000 : Premium Support for ZoneFlex 7352 (standalone) [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-803-7352-50TH : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex 7352 (under a controller)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-807-7352-50TH : Partner Premium Support for ZoneFlex 7352 (standalone)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-806-7352-50TH : Premium Support for ZoneFlex 7352 (standalone) [5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-823-7352-5000 : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7352 (under a controller)

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-827-7352-5000 : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 7352 (standalone)

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-826-7352-5000 : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7352 (standalone)[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-823-7352-50TH : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7352 (under a controller)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-827-7352-50TH : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 7352 (standalone)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-826-7352-50TH : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7352 (standalone)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น ZoneFlex 7782 Black, 7782-S Black, 7782-N, 7782-N Black, 7782-E Black

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น ZoneFlex 7782 Black, 7782-S Black, 7782-N, 7782-N Black, 7782-E Black 

ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-901-7782-WW03 : [ZoneFlex 7782 Black] 802.11n Outdoor Wireless Access Point‚ 3x3:3 Stream‚

Omnidirectional Beamflex coverage‚ 2.4GHz and 5GHz concurrent dual band‚ Dual 10/100/1000 Ethernet ports‚

90-264 Vac‚ POE in and POE out‚ GPS‚ IP-67 Outdoor enclosure‚ -40 to 65C Operating Temperature.

Includes weatherized AC connector‚ flexible AnyAngle mounting kit and standard 1 year warranty.  

Does not include power adapter‚ PoE injector or AC power cord. Requires user supplied AC cord

 

สินค้ารุ่น RK-901-7782-WW53 : [ZoneFlex 7782-S Black]  802.11n Outdoor Wireless Access Point‚ 3x3:3 Stream‚

120-degree sector Beamflex coverage‚ 2.4GHz and 5GHz concurrent dual band‚ Dual 10/100/1000 Ethernet ports‚

90-264 Vac‚ POE in and POE out‚ GPS‚ IP-67 Outdoor enclosure‚ -40 to 65C Operating Temperature.

Includes weatherized AC connector‚ flexible AnyAngle mounting kit and standard 1 year warranty.  

Does not include power adapter‚ PoE injector or AC power cord. Requires user supplied AC cord

 

สินค้ารุ่น RK-901-7782-WW61 : [ZoneFlex 7782-N] 802.11n Outdoor Wireless Access Point‚ Narrowbeam 30x30

degree Beamflex coverage‚ 1 pattern‚ 2.4GHz and 5GHz concurrent dual band‚ Dual 10/100/1000 Ethernet ports‚

90-264 Vac‚ POE in and POE out‚ GPS‚ IP-67 Outdoor enclosure‚ -40 to 65C Operating Temperature. Includes weatherized

AC connector‚ flexible AnyAngle mounting kit and standard 1 year warranty.  Does not include power adapter‚ PoE injector

or AC power cord. Requires user supplied AC cord.

 

สินค้ารุ่น RK-901-7782-WW63 : [ZoneFlex 7782-N Black] 802.11n Outdoor Wireless Access Point‚ Narrowbeam 30x30

degree Beamflex coverage‚ 1 pattern‚ 2.4GHz and 5GHz concurrent dual band‚ Dual 10/100/1000 Ethernet ports‚

90-264 Vac‚ POE in and POE out‚ GPS‚ IP-67 Outdoor enclosure‚ -40 to 65C Operating Temperature. Includes weatherized

AC connector‚ flexible AnyAngle mounting kit and standard 1 year warranty.  Does not include power adapter‚ PoE injector

or AC power cord. Requires user supplied AC cord.

 

สินค้ารุ่น RK-803-7782-5000 : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex 7782‚ 7782-N‚ 7782-S (under a controller)

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-807-7782-5000 : Partner Premium Support for ZoneFlex 7782‚ 7782-N‚ 7782-S (standalone)

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-806-7782-5000 : Premium Support for ZoneFlex 7782‚ 7782-N‚ 7782-S (standalone)

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-803-7782-50TH : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex 7782‚ 7782-N‚ 7782-S (under a controller)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-807-7782-50TH : Partner Premium Support for ZoneFlex 7782‚ 7782-N‚ 7782-S (standalone)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-806-7782-50TH : Premium Support for ZoneFlex 7782‚ 7782-N‚ 7782-S (standalone)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-823-7782-5000 : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7782‚ 7782-N‚ 7782-S

(under a controller)[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-827-7782-5000 : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 7782‚ 7782-N‚ 7782-S (standalone)

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-826-7782-5000 : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7782‚ 7782-N‚ 7782-S (standalone)

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-823-7782-50TH : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7782‚ 7782-N‚ 7782-S

(under a controller) [5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-827-7782-50TH : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 7782‚ 7782-N‚ 7782-S (standalone)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-826-7782-50TH : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7782‚ 7782-N‚ 7782-S (standalone)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]