ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

 
2017-11-02

[Product Releases] Ruckus เปิดตัว ZoneFlex H320 Access Point มาตรฐาน 802.11ac Wave 2 สำหรับห้องพักในโรงแรม

ZoneFlex H320 ทำงานเต็ม 11ac กับ PoE เดิม ๆ ได้ทันที แถมมีพอร์ตให้แขกต่อ AppleTV หรือ Android Box เอามาเองในห้องพักได้ ดูหนังตามใจชอบ
ระเบียงไหน Wifi ก็ไปถึงได้ ด้วย H320

คุณสมบัติเด่นของ ZoneFlex H320 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่....
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox T10

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox T10 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WGTCT101 : WatchGuard Threat Detection and Response 1yr for Firebox T10 Models
สินค้ารุ่น WGTCT103 : WatchGuard Threat Detection and Response 3yr for Firebox T10 Models
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox T30

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox T30 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WGTCT301 : WatchGuard Threat Detection and Response 1yr for Firebox T30 Models
สินค้ารุ่น WGTCT303 : WatchGuard Threat Detection and Response 3yr for Firebox T30 Models
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox T50

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox T50 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WGTCT501 : WatchGuard Threat Detection and Response 1yr for Firebox T50 Models
สินค้ารุ่น WGTCT503 : WatchGuard Threat Detection and Response 3yr for Firebox T50 Models
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox T70

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox T70 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WGTCT701 : WatchGuard Threat Detection and Response 1yr for Firebox T70 Models
สินค้ารุ่น WGTCT703 : WatchGuard Threat Detection and Response 3yr for Firebox T70 Models
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M200

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M200 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้
 

สินค้ารุ่น WGTCM201 : WatchGuard Threat Detection and Response 1yr for Firebox M200
สินค้ารุ่น WGTCM203 : WatchGuard Threat Detection and Response 3yr for Firebox M200
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M300

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M300 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้
 

สินค้ารุ่น WGTCM303 : WatchGuard Threat Detection and Response 3yr for Firebox M300
สินค้ารุ่น WGTCM301 : WatchGuard Threat Detection and Response 1yr for Firebox M300
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M400

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M400 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้
 

สินค้ารุ่น WGTCM401 : WatchGuard Threat Detection and Response 1yr for Firebox M400
สินค้ารุ่น WGTCM403 : WatchGuard Threat Detection and Response 3yr for Firebox M400
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M440

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M440 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WGTCM441 : WatchGuard Threat Detection and Response 1yr for Firebox M440
สินค้ารุ่น WGTCM443 : WatchGuard Threat Detection and Response 3yr for Firebox M440
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M500

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M500 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WGTCM501 : WatchGuard Threat Detection and Response 1yr for Firebox M500
สินค้ารุ่น WGTCM503 : WatchGuard Threat Detection and Response 3yr for Firebox M500
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M4600

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M4600 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น WGTCM461 : WatchGuard Threat Detection and Response 1yr for Firebox M4600
สินค้ารุ่น WGTCM463 : WatchGuard Threat Detection and Response 3yr for Firebox M4600
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M5600

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M5600 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WGTCM561 : WatchGuard Threat Detection and Response 1yr for Firebox M5600
สินค้ารุ่น WGTCM563 : WatchGuard Threat Detection and Response 3yr for Firebox M5600