ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5100 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-822-5100-5000 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5100 [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5100-5000 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5100 [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5100-5000 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5100 [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5100-50TH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5100

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5100-50TH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5100

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5100-50TH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5100

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5100-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 100 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5100-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 100 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5100-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 100 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5100-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 100 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5100-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 100 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5100-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 100 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5150-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 150 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5150-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 150 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5150-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 150 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5150-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 150 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5150-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 150 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5150-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 150 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-802-5200-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 200 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5200-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 200 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5200-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 200 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5200-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 200 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5200-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 200 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5200-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 200 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5250-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 250 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5250-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 250 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5250-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 250 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5250-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 250 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5250-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 250 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5250-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 250 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5300-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 300 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5300-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 300 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5300-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 300 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5300-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 300 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5300-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 300 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5300-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 300 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5350-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 350 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5350-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 350 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5350-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 350 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5350-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 350 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5350-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 350 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5350-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 350 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-822-5200-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 200 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5200-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 200 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5200-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 200 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5200-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 200 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5200-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 200 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5200-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 200 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5250-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 250 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5250-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 250 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5250-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 250 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5250-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 250 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5250-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 250 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5250-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 250 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5300-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 300 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5300-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 300 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5300-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 300 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5300-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 300 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5300-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 300 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5300-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 300 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5350-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 350 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5350-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 350 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5350-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 350 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5350-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 350 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5350-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 350 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5350-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 350 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-802-5400-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 400 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5400-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 400 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5400-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 400 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5400-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 400 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5400-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 400 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5400-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 400 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5450-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 450 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5450-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 450 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5450-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 450 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5450-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 450 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5450-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 450 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5450-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 450 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5500-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 500 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5500-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 500 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5500-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 500 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5500-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 500 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5500-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 500 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5500-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 500 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5550-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 550 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5550-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 550 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5550-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 550 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5550-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 550 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5550-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 550 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5550-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 550 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-822-5400-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 400 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5400-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 400 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5400-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 400 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5400-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 400 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5400-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 400 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5400-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 400 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5450-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 450 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5450-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 450 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5450-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 450 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5450-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 450 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5450-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 450 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5450-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 450 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5500-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 500 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5500-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 500 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5500-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 500 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5500-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 500 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5500-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 500 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5500-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 500 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5550-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 550 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5550-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 550 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5550-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 550 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5550-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 550 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5550-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 550 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5550-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 550 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-802-5600-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5600-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5600-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5600-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5600-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5600-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5650-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 650 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5650-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 650 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5650-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 650 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5650-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 650 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5650-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 650 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5650-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 650 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5700-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5700-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5700-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5700-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5700-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5700-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5750-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5750-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5750-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5750-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5750-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5750-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-822-5600-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5600-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5600-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5600-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5600-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5600-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 600 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5650-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 650 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5650-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 650 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5650-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 650 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5650-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 650 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5650-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 650 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5650-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5700-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5700-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5700-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5700-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5700-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5700-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 700 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5750-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5750-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5750-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5750-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5750-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5750-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 750 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneDirector 5000 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-802-5800-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5800-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5800-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5800-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5800-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5800-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5850-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5850-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5850-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5850-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5850-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5850-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5900-5L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5900-5L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5900-5L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-5900-5LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-5900-5LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000‚ 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-5900-5LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 5000, 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5800-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5800-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5800-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5800-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5800-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5800-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 800 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5850-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5850-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5850-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5850-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5850-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5850-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 850 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5900-5L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5900-5L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5900-5L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000, 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-5900-5LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-5900-5LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-5900-5LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 5000‚ 900 AP License Upgrade

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-901-7962-WW00

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-901-7962-WW00 : [ZoneFlex] Dual-band (5 GHz and 2.4 GHz concurrent) 802.11n  Wireless Access Point, 19-element smart antenna, dual ports, PoE support (Does not include power adapter) ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า SmartCell Insight

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า SmartCell Insight ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-801-SCIP-1000 : WatchDog Premium Support for SmartCell Insight, Single Instance with up to 500 AP licenses

[1 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-SCIP-3000 : WatchDog Premium Support for SmartCell Insight, Single Instance with up to 500 AP licenses

[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-SCIP-5000 : WatchDog Premium Support for SmartCell Insight, Single Instance with up to 500 AP licenses

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-SCIP-1000 : Partner WatchDog Premium Support for SmartCell Insight‚ Single Instance with up to 500 AP

licenses [1 Year Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-SCIP-3000 : Partner WatchDog Premium Support for SmartCell Insight‚ Single Instance with up to 500 AP

licenses [3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-SCIP-5000 : Partner WatchDog Premium Support for SmartCell Insight‚ Single Instance with up to 500 AP

licenses [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-SCIP-1000 : WatchDog Premium Support Renewal for SmartCell Insight, Single Instance with up to 500 AP

licenses [1 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-SCIP-3000 : WatchDog Premium Support Renewal for SmartCell Insight, Single Instance with up to 500 AP

licenses [3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-821-SCIP-5000 : WatchDog Premium Support Renewal for SmartCell Insight, Single Instance with up to 500 AP

licenses [5 Year Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-SCIP-1000 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for SmartCell Insight‚ Single Instance with up to

500 AP licenses [1 Year Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-SCIP-3000 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for SmartCell Insight‚ Single Instance with up to

500 AP licenses [3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-822-SCIP-5000 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for SmartCell Insight‚ Single Instance with up to

500 AP licenses [5 Years Subscription]
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneFlex 7055

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneFlex 7055 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-803-7055-5000 : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex 7055 (under a controller)

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-807-7055-5000 : Partner Premium Support for ZoneFlex 7055 (standalone) [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-806-7055-5000 : Premium Support for ZoneFlex 7055 (standalone) [5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-803-7055-50TH : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex 7055 (under a controller)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-807-7055-50TH : Partner Premium Support for ZoneFlex 7055 (standalone)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-806-7055-50TH : Premium Support for ZoneFlex 7055 (standalone) [5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-823-7055-5000 : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7055 (under a controller)

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-827-7055-5000 : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 7055 (standalone)

[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-826-7055-5000 : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7055 (standalone)[5 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-823-7055-50TH : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7055 (under a controller)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-827-7055-50TH : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 7055 (standalone)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-826-7055-50TH : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7055 (standalone)

[5 Years Subscription/by OPTIMUS]
 
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneFlex 7025

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า ZoneFlex 7025 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้

 

สินค้ารุ่น RK-807-7025-10TH : Partner Premium Support for ZoneFlex 7025 (standalone )[1 Year Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-807-7025-30TH : Partner Premium Support for ZoneFlex 7025 (standalone) [3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-823-7025-3000 : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7025 (under a controller)

[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-823-7025-3000 : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7025 (under a controller)

[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-826-7025-3000 : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7025 (standalone)[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-823-7025-30TH : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7025 (under a controller)

[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-827-7025-30TH : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 7025 (standalone)

[3 Years Subscription/by OPTIMUS]