ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7762, 7762-S, 7762-T

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7762‚ 7762-S‚ 7762-T ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

สินค้ารุ่น RK-803-7762-3000 : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex 7762‚ 7762-S‚ 7762-T (under a controller)
[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-807-7762-3000 : Partner Premium Support for ZoneFlex 7762‚ 7762-S‚ 7762-T (standalone)

[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-806-7762-3000 : Premium Support for ZoneFlex 7762‚ 7762-S‚ 7762-T (standalone) [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-803-7762-30TH : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex 7762‚ 7762-S‚ 7762-T (under a controller)
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

สินค้ารุ่น RK-807-7762-30TH : Partner Premium Support for ZoneFlex 7762‚ 7762-S‚ 7762-T (standalone)
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

สินค้ารุ่น RK-806-7762-30TH : Premium Support for ZoneFlex 7762‚ 7762-S‚ 7762-T (standalone)
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneDirector 1100

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneDirector 1100 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น RK-822-1006-3L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112‚ 6 AP License Upgrade
[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-821-1006-3L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112‚ 6 AP License Upgrade
[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-828-1006-3L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112‚ 6 AP License Upgrade
[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-822-1013-3L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125‚ 13 AP License Upgrade
[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-821-1013-3L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125‚ 13 AP License Upgrade
[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-828-1013-3L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125‚ 13 AP License Upgrade
[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-822-1019-3L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1125 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-821-1019-3L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1125
[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-828-1019-3L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1125 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-822-1038-3L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1112 to 1150 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-821-1038-3L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1112 to 1150
[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-828-1038-3L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1112 to 1150 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-822-1044-3L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1150[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-821-1044-3L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1150
[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-828-1044-3L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1150 [3 Years Subscription]
 
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneDirector 1100

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneDirector 1100 ยี่ห้อ OPT Services ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้
 

สินค้ารุ่น RK-822-1006-3LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112‚ 6 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-1006-3LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112‚ 6 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1006-3LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112‚ 6 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-1019-3LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1125 [3 Years Subscription/by OPTIMUS]
 

สินค้ารุ่น RK-821-1019-3LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1125
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1019-3LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1125 [3 Years Subscription/by OPTIMUS]
 

สินค้ารุ่น RK-822-1044-3LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1150 [3 Years Subscription/by OPTIMUS]
 

สินค้ารุ่น RK-821-1044-3LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1150
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1044-3LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1150 [3 Years Subscription/by OPTIMUS]
 

สินค้ารุ่น RK-822-1013-3LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125‚ 13 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-1013-3LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125‚ 13 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1013-3LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125‚ 13 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-1038-3LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1112 to 1150 [3 Years Subscription/by OPTIMUS]
 

สินค้ารุ่น RK-821-1038-3LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1112 to 1150
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1038-3LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1112 to 1150 [3 Years Subscription/by OPTIMUS]
 
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneDirector 1100

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneDirector 1100 ยี่ห้อ OPT Services ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้
 

สินค้ารุ่น RK-822-1025-3LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150‚ 25 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-1025-3LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150‚ 25 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1025-3LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150‚ 25 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1100-3TDY : HSP WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for Redundant Controller ZoneFlex 1100
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-823-1100-3TDY : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for Redundant Controller ZoneFlex 1100
[3 Year Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-1106-30TH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1106
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-1106-30TH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1106
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1106-30TH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1106
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-1112-30TH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-1112-30TH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1112-30TH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-1125-30TH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-1150-30TH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-1150-30TH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1150-30TH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-1125-30TH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1125-30TH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneDirector 1100

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneDirector 1100 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น RK-822-1025-3L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150‚ 25 AP License Upgrade

[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-821-1025-3L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150‚ 25 AP License Upgrade

[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-828-1025-3L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150‚ 25 AP License Upgrade

[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-823-1100-3RDY : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for Redundant Controller ZoneFlex 1100

[3 Year Subscription]

สินค้ารุ่น RK-822-1106-3000 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1106 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-821-1106-3000 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1106 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-828-1100-3RDY : HSP WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for Redundant Controller ZoneFlex 1100

[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-828-1106-3000 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1106 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-822-1112-3000 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-821-1112-3000 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-828-1112-3000 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-822-1125-3000 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-821-1125-3000 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-828-1125-3000 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-822-1150-3000 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-821-1150-3000 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-828-1150-3000 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150 [3 Years Subscription]
2017-07-07

5 เคล็ดลับการสื่อสารกับคนในทีมแบบ Remote จาก Samepage

การสื่อสารในกรณีที่คุณต้องทำงานกันแบบระยะไกล นั้นมักจะพบปัญหาอยู่บ่อยๆ วันนี้ Samepage มี 5 เคล็ดลับเกี่ยวกับการสื่อสารกับคนในทีมแบบ remote มาแนะนำ2017-07-07

Samepage เปิดตัวเครื่องมือการสำรวจ ที่เรียกว่า Surveys

Survey ที่จะมาช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจได้ง่ายดายมากขึ้น เช่น สำรวจการตลาด สำรวจความคิดเห็นจากลูกค้า
 
2017-07-07

WatchGuard เผย Petya ไม่ใช่ Ransomware แต่เป็นมัลแวร์ Wiper ที่ร้ายแรงถึงขั้นทำลายข้อมูล!

Petya เป็นมัลแวร์ในรูปแบบ Wiper ที่มีความรุนแรงถึงขั้นทำลายข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-0178-0002

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-0178-0002 : Spare rack rail kit for ZD5000/SCG200 [for Ruckus] ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-0187-0000

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-0187-0000 : Console cable‚ RJ45 to DB9-F‚ 1.8m [for Ruckus] ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-0188-0000

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-0188-0000 : Spare hard disk drive for SCG200‚ 600GB‚ 10K RPM‚ 64MB Cache 2.5 SAS 6Gbps [for Ruckus] ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-0200-0001

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-902-0200-0001 : Weather-tight Fiber Optic Enclosure, Black, Field Installable Accessory for 7782, 7782-S, 7782-N, 7782-E, 7762-AC. ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป