ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

 
2016-10-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG018489

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG018489 : WatchGuard XCS 370 2-yr Upgrade to LiveSecurityPlus. ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-10-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG018488

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG018488 : WatchGuard XCS 370 1-yr Upgrade to LiveSecurityPlus. ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-10-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG018485

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG018485 : WatchGuard XCS 170 1-yr Upgrade to LiveSecurityPlus ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-10-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG019422

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG019422 : WatchGuard 1-yr Support Priority Upgrade‚ 5 Pack. ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
2016-09-15

2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-901-SCIP-0000

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-901-SCIP-0000 : [SCI] Perpetual Right To Use for the SmartCell Insight (SCI) application. Includes license to manage 500 APs. ยี่ห้อ  Ruckus ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-801-SCIP-0001

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-801-SCIP-0001 : WatchDog Premium Support for SmartCell Insight‚ Single Instance[1 Year Subscription] ยี่ห้อ  Ruckus ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-801-SCIP-0003

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-801-SCIP-0003 : WatchDog Premium Support for SmartCell Insight‚ Single Instance[3 Years Subscription] ยี่ห้อ  Ruckus ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-801-SCIP-0005

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-801-SCIP-0005 : WatchDog Premium Support for SmartCell Insight‚ Single Instance[5 Years Subscription] ยี่ห้อ  Ruckus ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-801-SCIL-0001

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-801-SCIL-0001 : WatchDog Premium Support for SmartCell Insight‚ Single AP License[1 Year Subscription] ยี่ห้อ  Ruckus ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-801-SCIL-0003

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-801-SCIL-0003 : WatchDog Premium Support for SmartCell Insight‚ Single AP License[3 Years Subscription] ยี่ห้อ  Ruckus ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-801-SCIL-0005

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น RK-801-SCIL-0005 : WatchDog Premium Support for SmartCell Insight‚ Single AP License[5 Years Subscription] ยี่ห้อ  Ruckus ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป