ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

2017-07-25

วันนี้คุณสามารถสร้าง Diagram ลงบนหน้า Samepage ได้แล้ว

Samepage เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า Diagram ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะมาช่วยให้การทำงานของคุณนั้นง่ายขึ้นไปอีก
 
2017-07-20

WatchGuard เตือนผู้ใช้ Myspace ระวังถูกขโมยแอคเคาท์

คุณอาจจะยังไม่รู้ว่า คุณสามารถูกขโมยแอคเคาท์ Myspace ได้ง่ายๆ จากข้อมูลเพียงไม่กี่อย่าง เพราะฉะนั้น หากคุณไม่ได้ใช้ Myspace แล้ว ก็จัดการปิดแอคเคาท์ไปเลยดีกว่า
2017-07-18

 
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneDirector 1100

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneDirector 1100 ยี่ห้อ OPT Services ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น RK-802-1006-3LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 1112‚ 6 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-1006-3LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 1112‚ 6 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS

 

สินค้ารุ่น RK-808-1006-3LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 1112, 6 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-1019-3LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1125
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-1019-3LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1125
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-1019-3LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1125
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-1013-3LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 1125‚ 13 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-1013-3LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 1125‚ 13 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-1013-3LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 1125, 13 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-1025-3LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 1150‚ 25 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-1025-3LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 1150‚ 25 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-1025-3LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 1150, 25 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-1038-3LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector License Upgrade from 1112 to 1150
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-1038-3LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector License Upgrade from 1112 to 1150
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-1038-3LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector License Upgrade from 1112 to 1150
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-802-1044-3LTH : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1150
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-801-1044-3LTH : WatchDog Premium Support for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1150
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-808-1044-3LTH : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1150
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneDirector 1100

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneDirector 1100 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้
 

สินค้ารุ่น RK-802-1006-3L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 1112‚ 6 AP License Upgrade
[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-1006-3L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 1112‚ 6 AP License Upgrade
[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-1006-3L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 1112, 6 AP License Upgrade
[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-1013-3L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 1125‚ 13 AP License Upgrade
[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-1013-3L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 1125‚ 13 AP License Upgrade
[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-1013-3L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 1125, 13 AP License Upgrade
[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-1019-3L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1125
[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-1019-3L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1125
[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-1019-3L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1125
[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-1025-3L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector 1150‚ 25 AP License Upgrade
[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-1025-3L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector 1150‚ 25 AP License Upgrade
[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-1025-3L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector 1150, 25 AP License Upgrade
[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-1038-3L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector License Upgrade from 1112 to 1150
[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-1038-3L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector License Upgrade from 1112 to 1150
[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-1038-3L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector License Upgrade from 1112 to 1150
[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-802-1044-3L00 : Partner WatchDog Premium Support for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1150
[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-801-1044-3L00 : WatchDog Premium Support for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1150
[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-808-1044-3L00 : HSP WatchDog Premium Support for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1150
[3 Years Subscription]

 

สินค้ารุ่น RK-803-1100-3RDY : WatchDog Adv. H/W Replacement for Redundant Controller ZoneFlex 1100 [3 Year Subscription]
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7055

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7055 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป


สินค้ารุ่น RK-803-7055-3000 : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex 7055 (under a controller)

[3 Years Subscription]
 

สินค้ารุ่น RK-807-7055-3000 : Partner Premium Support for ZoneFlex 7055 (standalone)[3 Years Subscription]
 

สินค้ารุ่น RK-806-7055-3000 : Premium Support for ZoneFlex 7055 (standalone) [3 Years Subscription]
 

สินค้ารุ่น RK-803-7055-30TH : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex 7055 (under a controller)
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-807-7055-30TH : Partner Premium Support for ZoneFlex 7055 (standalone)
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-806-7055-30TH : Premium Support for ZoneFlex 7055 (standalone) [3 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7982

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7982 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป


สินค้ารุ่น RK-803-7982-3000 : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex 7982 (under a controller)

[3 Years Subscription]
 

สินค้ารุ่น RK-807-7982-3000 : Partner Premium Support for ZoneFlex 7982 (standalone)[3 Years Subscription]
 

สินค้ารุ่น RK-806-7982-3000 : Premium Support for ZoneFlex 7982 (standalone) [3 Years Subscription]
 

สินค้ารุ่น RK-803-7982-30TH : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex 7982 (under a controller)
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-807-7982-30TH : Partner Premium Support for ZoneFlex 7982 (standalone)

[3 Years Subscription/by OPTIMUS]
 

สินค้ารุ่น RK-806-7982-30TH : Premium Support for ZoneFlex 7982 (standalone) [3 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7352

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7352 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป


สินค้ารุ่น RK-803-7352-3000 :WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex 7352 (under a controller)

[3 Years Subscription]
 

สินค้ารุ่น RK-807-7352-3000 : Partner Premium Support for ZoneFlex 7352 (standalone) [3 Years Subscription]
 

สินค้ารุ่น RK-806-7352-3000 : Premium Support for ZoneFlex 7352 (standalone) [3 Years Subscription]
 

สินค้ารุ่น RK-803-7352-30TH : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex 7352 (under a controller)

[3 Years Subscription/by OPTIMUS]
 

สินค้ารุ่น RK-807-7352-30TH : Partner Premium Support for ZoneFlex 7352 (standalone)

[3 Years Subscription/by OPTIMUS]
 

สินค้ารุ่น RK-806-7352-30TH : Premium Support for ZoneFlex 7352 (standalone) [3 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7762, 7762-S, 7762-T

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7762‚ 7762-S‚ 7762-T ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

สินค้ารุ่น RK-803-7762-3000 : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex 7762‚ 7762-S‚ 7762-T (under a controller)
[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-807-7762-3000 : Partner Premium Support for ZoneFlex 7762‚ 7762-S‚ 7762-T (standalone)

[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-806-7762-3000 : Premium Support for ZoneFlex 7762‚ 7762-S‚ 7762-T (standalone) [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-803-7762-30TH : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex 7762‚ 7762-S‚ 7762-T (under a controller)
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

สินค้ารุ่น RK-807-7762-30TH : Partner Premium Support for ZoneFlex 7762‚ 7762-S‚ 7762-T (standalone)
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

สินค้ารุ่น RK-806-7762-30TH : Premium Support for ZoneFlex 7762‚ 7762-S‚ 7762-T (standalone)
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneDirector 1100

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneDirector 1100 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น RK-822-1006-3L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112‚ 6 AP License Upgrade
[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-821-1006-3L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112‚ 6 AP License Upgrade
[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-828-1006-3L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112‚ 6 AP License Upgrade
[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-822-1013-3L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125‚ 13 AP License Upgrade
[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-821-1013-3L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125‚ 13 AP License Upgrade
[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-828-1013-3L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125‚ 13 AP License Upgrade
[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-822-1019-3L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1125 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-821-1019-3L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1125
[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-828-1019-3L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1125 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-822-1038-3L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1112 to 1150 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-821-1038-3L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1112 to 1150
[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-828-1038-3L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1112 to 1150 [3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-822-1044-3L00 : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1150[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-821-1044-3L00 : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1150
[3 Years Subscription]

สินค้ารุ่น RK-828-1044-3L00 : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1150 [3 Years Subscription]
 
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneDirector 1100

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneDirector 1100 ยี่ห้อ OPT Services ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้
 

สินค้ารุ่น RK-822-1006-3LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112‚ 6 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-1006-3LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112‚ 6 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1006-3LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112‚ 6 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-1019-3LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1125 [3 Years Subscription/by OPTIMUS]
 

สินค้ารุ่น RK-821-1019-3LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1125
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1019-3LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1125 [3 Years Subscription/by OPTIMUS]
 

สินค้ารุ่น RK-822-1044-3LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1150 [3 Years Subscription/by OPTIMUS]
 

สินค้ารุ่น RK-821-1044-3LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1150
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1044-3LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1106 to 1150 [3 Years Subscription/by OPTIMUS]
 

สินค้ารุ่น RK-822-1013-3LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125‚ 13 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-1013-3LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125‚ 13 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1013-3LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125‚ 13 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-1038-3LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1112 to 1150 [3 Years Subscription/by OPTIMUS]
 

สินค้ารุ่น RK-821-1038-3LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1112 to 1150
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1038-3LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector License Upgrade from 1112 to 1150 [3 Years Subscription/by OPTIMUS]
 
2017-07-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneDirector 1100

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneDirector 1100 ยี่ห้อ OPT Services ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้
 

สินค้ารุ่น RK-822-1025-3LTH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150‚ 25 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-1025-3LTH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150‚ 25 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1025-3LTH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150‚ 25 AP License Upgrade
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1100-3TDY : HSP WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for Redundant Controller ZoneFlex 1100
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-823-1100-3TDY : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for Redundant Controller ZoneFlex 1100
[3 Year Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-1106-30TH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1106
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-1106-30TH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1106
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1106-30TH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1106
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-1112-30TH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-1112-30TH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1112-30TH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1112
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-1125-30TH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-822-1150-30TH : Partner WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-1150-30TH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1150-30TH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1150
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-821-1125-30TH : WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

 

สินค้ารุ่น RK-828-1125-30TH : HSP WatchDog Premium Support Renewal for ZoneDirector 1125
[3 Years Subscription/by OPTIMUS]