ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M440

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M440 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WGTCM441 : WatchGuard Threat Detection and Response 1yr for Firebox M440
สินค้ารุ่น WGTCM443 : WatchGuard Threat Detection and Response 3yr for Firebox M440
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M500

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M500 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WGTCM501 : WatchGuard Threat Detection and Response 1yr for Firebox M500
สินค้ารุ่น WGTCM503 : WatchGuard Threat Detection and Response 3yr for Firebox M500
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M4600

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M4600 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น WGTCM461 : WatchGuard Threat Detection and Response 1yr for Firebox M4600
สินค้ารุ่น WGTCM463 : WatchGuard Threat Detection and Response 3yr for Firebox M4600
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M5600

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for Firebox M5600 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WGTCM561 : WatchGuard Threat Detection and Response 1yr for Firebox M5600
สินค้ารุ่น WGTCM563 : WatchGuard Threat Detection and Response 3yr for Firebox M5600
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for WatchGuard XTMv

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for WatchGuard XTMv ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WGTXVDC3 : WatchGuard Threat Detection and Response 3-yr for XTMv Datacenter
สินค้ารุ่น WGTXVDC1 : WatchGuard Threat Detection and Response 1-yr for XTMv Datacenter
สินค้ารุ่น WGTXVLO3 : WatchGuard Threat Detection and Response 3-yr for XTMv Large Office
สินค้ารุ่น WGTXVLO1 : WatchGuard Threat Detection and Response 1-yr for XTMv Large Office
สินค้ารุ่น WGTXVMO3 : WatchGuard Threat Detection and Response 3-yr for XTMv Medium Office
สินค้ารุ่น WGTXVMO1 : WatchGuard Threat Detection and Response 1-yr for XTMv Medium Office
สินค้ารุ่น WGTXVSO3 : WatchGuard Threat Detection and Response 3-yr for XTMv Small Office
สินค้ารุ่น WGTXVSO1 : WatchGuard Threat Detection and Response 1-yr for XTMv Small Office
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น Support for WatchGuard Firebox Cloud

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น Support for WatchGuard Firebox Cloud ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WGCSM193 : WatchGuard Threat Detection and Response 3-yr for Firebox Cloud Small
สินค้ารุ่น WGCSM191 : WatchGuard Threat Detection and Response 1-yr for Firebox Cloud Small
สินค้ารุ่น WGCME193 : WatchGuard Threat Detection & Response 3-yr for Firebox Cloud Medium
สินค้ารุ่น WGCME191 : WatchGuard Threat Detection & Response 1-yr for Firebox Cloud Medium
สินค้ารุ่น WGCLG193 : WatchGuard Threat Detection & Response 3-yr for Firebox Cloud Large
สินค้ารุ่น WGCLG191 : WatchGuard Threat Detection & Response 1-yr for Firebox Cloud Large
สินค้ารุ่น WGCXL193 : WatchGuard Threat Detection & Response 3-yr for Firebox Cloud XLarge
สินค้ารุ่น WGCXL191 : WatchGuard Threat Detection & Response 1-yr for Firebox Cloud XLarge
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Suppot for WatchGuard FireboxV

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Suppot for WatchGuard FireboxV ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WGVSM193 : WatchGuard Threat Detection & Response 3-yr for FireboxV Small
สินค้ารุ่น WGVSM191 : WatchGuard Threat Detection & Response 1-yr for FireboxV Small
สินค้ารุ่น WGVME193 : WatchGuard Threat Detection & Response 3-yr for FireboxV Medium
สินค้ารุ่น WGVME191 : WatchGuard Threat Detection & Response 1-yr for FireboxV Medium
สินค้ารุ่น WGVLG193 : WatchGuard Threat Detection & Response 3-yr for FireboxV Large
สินค้ารุ่น WGVLG191 : WatchGuard Threat Detection & Response 1-yr for FireboxV Large
สินค้ารุ่น WGVXL193 : WatchGuard Threat Detection & Response 3-yr for FireboxV XLarge
สินค้ารุ่น WGVXL191 : WatchGuard Threat Detection & Response 1-yr for FireboxV XLarge
 
2017-10-17

Ruckus ประกาศ KRACK ไม่ส่งผลกระทบ

หลังจากมีการเผยแพร่บทความวิจัยจาก Mathy Vanhoef (University of Leuven) ซึ่งพบช่องโหว่ในระดับโปรโตคอลแบบ WPA2 ด้วยการโจมตีที่เรียกว่า KRACK ย่อมาจาก Key Reinstallation Attack ซึ่งทำให้แฮกเกอร์สามารถเข้ารหัสได้โดยไม่ต้องมีรหัส Wi-Fi ซึ่งส่งผลให้อุปกรณ์ไร้สายทุกประเภทที่ใช้การเข้ารหัสดังกล่าวได้รับผลกระทบ
 
2017-08-30

 
2017-08-29

Kerio เสนอ 6 เคล็ดลับการป้องกัน Cyberattack

สำหรับ Cyberattack แล้วนั้น ธุรกิจทุกขนาดมีความเสี่ยงที่จะถูก Cyberattack ได้ทุกเมื่อ การรู้เท่าทันและสิ่งที่ดีที่สุดคือการก้าวล้ำนำแฮ็กเกอร์ไปข้างหน้าหนึ่งก้าวนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตในปัจจุบัน การทำความเข้าใจเรื่อง Cyberattack ผลกระทบมีต่อธุรกิจของคุณ และวิธ๊การป้องกันจะสามารถช่วยปกป้องธุรกิจของคุณให้ปลอดภัยจากแฮ็กเกอร์เหล่านั้นได้2017-08-29

2017-08-28