ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex H500

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex H500 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป      โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-803-H500-5000 : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex H500 (under a controller)                             [5 Years Subscription]
สินค้ารุ่น RK-807-H500-5000 : Partner Premium Support for ZoneFlex H500 (standalone) [5 Years Subscription]
สินค้ารุ่น RK-806-H500-5000 : Premium Support for ZoneFlex H500 (standalone) [5 Years Subscription]
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex H500

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex H500 ยี่ห้อ OPT Services ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-803-H500-50TH : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex H500 (under a controller)                             [5 Years Subscription/by OPTIMUS]
สินค้ารุ่น RK-807-H500-50TH : Partner Premium Support for ZoneFlex H500 (standalone) [5 Years Subscription/by OPTIMUS]
สินค้ารุ่น RK-806-H500-50TH : Premium Support for ZoneFlex H500 (standalone) [5 Years Subscription/by OPTIMUS]
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex R700

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex R700 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป      โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-803-R700-5000 : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex R700 (under a controller)                             [5 Years Subscription]
สินค้ารุ่น RK-807-R700-5000 : Partner Premium Support for ZoneFlex R700 (standalone)[5 Years Subscription]
สินค้ารุ่น RK-806-R700-5000 : Premium Support for ZoneFlex R700 (standalone)[5 Years Subscription]
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex R700

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex R700 ยี่ห้อ OPT Services ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-803-R700-50TH : WatchDog Adv. H/W Replacement for ZoneFlex R700 (under a controller)                           [5 Years Subscription/by OPTIMUS]
สินค้ารุ่น RK-807-R700-50TH : Partner Premium Support for ZoneFlex R700 (standalone) [5 Years Subscription/by OPTIMUS]
สินค้ารุ่น RK-806-R700-50TH : Premium Support for ZoneFlex R700 (standalone) [5 Years Subscription/by OPTIMUS]
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex R300

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex R300 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป          โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-823-R300-5000 : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex R300 (under a controller)               [5 Years Subscription]
สินค้ารุ่น RK-827-R300-5000 : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex R300 (standalone) [5 Years Subscription]
สินค้ารุ่น RK-826-R300-5000 : Premium Support Renewal for ZoneFlex R300 (standalone) [5 Years Subscription]
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex R300

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex R300 ยี่ห้อ OPT Services ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-823-R300-50TH : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex R300 (under a controller)                [5 Years Subscription/by OPTIMUS]


สินค้ารุ่น RK-827-R300-50TH : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex R300 (standalone)                                     [5 Years Subscription/by OPTIMUS]


สินค้ารุ่น RK-826-R300-50TH : Premium Support Renewal for ZoneFlex R300 (standalone)                                                [5 Years Subscription/by OPTIMUS]
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7343

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7343 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-823-7343-3000 : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7343 (under a controller)                 [3 Years Subscription]
สินค้ารุ่น RK-827-7343-3000 : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 7343 (standalone) [3 Years Subscription]
สินค้ารุ่น RK-826-7343-3000 : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7343 (standalone)[3 Years Subscription]
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7343

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7343 ยี่ห้อ OPT Services ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-823-7343-30TH : WatchDog Adv.H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7343                                         (under a controller)[3 Years Subscription/by OPTIMUS]

สินค้ารุ่น RK-827-7343-30TH : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 7343                                                    (standalone) [3 Years Subscription/by OPTIMUS]

สินค้ารุ่น RK-826-7343-30TH : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7343                                                               (standalone) [3 Years Subscription/by OPTIMUS]
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7341

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7341 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น RK-823-7341-3000 : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7341 (under a controller)                [3 Years Subscription]
สินค้ารุ่น RK-827-7341-3000 : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 7341 (standalone) [3 Years Subscription]
สินค้ารุ่น RK-826-7341-3000 : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7341 (standalone) [3 Years Subscription]
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7341

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 7341 ยี่ห้อ OPT Services ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น RK-823-7341-30TH : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 7341 (under a controller)                [3 Years Subscription/by OPTIMUS]

สินค้ารุ่น RK-827-7341-30TH : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 7341 (standalone)                                      [3 Years Subscription/by OPTIMUS]

สินค้ารุ่น RK-826-7341-30TH : Premium Support Renewal for ZoneFlex 7341 (standalone)                                                [3 Years Subscription/by OPTIMUS]
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 2741

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 2741 ยี่ห้อ Ruckus ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-823-2741-1000 : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 2741 (under a controller)               [1 Year Subscription]
สินค้ารุ่น RK-827-2741-1000 : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 2741 (standalone) [1 Year Subscription]
สินค้ารุ่น RK-826-2741-1000 : Premium Support Renewal for ZoneFlex 2741 (standalone) [1 Year Subscription]
 
2017-11-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 2741

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า Support for ZoneFlex 2741 ยี่ห้อ OPT Services ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้


สินค้ารุ่น RK-823-2741-10TH : WatchDog Adv. H/W Replacement Renewal for ZoneFlex 2741 (under a controller)               [1 Year Subscription/by OPTIMUS]

สินค้ารุ่น RK-826-2741-10TH : Partner Premium Support Renewal for ZoneFlex 2741 (standalone)                                     [1 Year Subscription/by OPTIMUS]

สินค้ารุ่น RK-826-2741-10TH : Premium Support Renewal for ZoneFlex 2741 (standalone)                                                [1 Year Subscription/by OPTIMUS]