ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

 
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard XTM 25-W

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard XTM 25-W ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้

สินค้ารุ่น WG025533 : WatchGuard XTM 25-W and 3-yr Security Bundle.

สินค้ารุ่น WG025531 : WatchGuard XTM 25-W and 1-yr Security Bundle.
 
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard XTM 26-W

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard XTM 26 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้

สินค้ารุ่น WG026563 : Trade Up to WatchGuard XTM 26-W and 3-yr Security Bundle.

สินค้ารุ่น WG026561 : Trade Up to WatchGuard XTM 26-W and 1-yr Security Bundle.

สินค้ารุ่น WG026583 : Competitive Trade In to WatchGuard XTM 26-W and 3-yr Security Bundle.

สินค้ารุ่น WG026521 : WatchGuard XTM 26-W NFR ApplianceTools for Resellers (Quota 1Set Only)
 
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard XTM 1500 Series

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard XTM 1500 Series ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

โดยมีุร่นต่างๆดังนี้

สินค้ารุ่น WG018883 : WatchGuard APT Blocker 3-yr for XTM 1525

สินค้ารุ่น WG018885 : WatchGuard APT Blocker 3-yr for XTM 1520

สินค้ารุ่น WG019783 : WatchGuard XTM 1525 3-yr Security Suite Renewal/Upgrade.

สินค้ารุ่น WG019785 : WatchGuard XTM 1525 3-yr NGFW Suite Renewal/Upgrade.

สินค้ารุ่น WG019789 : WatchGuard XTM 1525 3-yr LiveSecurity Renewal.

สินค้ารุ่น WG019791 : WatchGuard XTM 1525 3-yr Upgrade to LiveSecurity Gold.

สินค้ารุ่น WG019911 : WatchGuard XTM 1525 3-yr Data Loss Prevention.

สินค้ารุ่น WG019767 : WatchGuard XTM 1520 3-yr Security Suite Renewal/Upgrade.

สินค้ารุ่น WG019769 : WatchGuard XTM 1520 3-yr NGFW Suite Renewal/Upgrade.

สินค้ารุ่น WG019773 : WatchGuard XTM 1520 3-yr LiveSecurity Renewal.

สินค้ารุ่น WG019775 : WatchGuard XTM 1520 3-yr Upgrade to LiveSecurity Gold.

สินค้ารุ่น WG019913 : WatchGuard XTM 1520 3-yr Data Loss Prevention.
 
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard AP300

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard AP300 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้

สินค้ารุ่น WGAP3001 : WatchGuard AP300 and 1-yr Standard Support.

สินค้ารุ่น WGAP3003 : WatchGuard AP300 and 3-yr Standard Support.

สินค้ารุ่น WGAP3091 : Competitive Trade In to WatchGuard AP300 and 1-yr Standard Support.

สินค้ารุ่น WGAP3093 : Competitive Trade In to WatchGuard AP300 and 3-yr Standard Support.

สินค้ารุ่น WGAP3051 : Trade Up to WatchGuard AP300 and 1-yr Standard Support.

สินค้ารุ่น WGAP3053 : Trade Up to WatchGuard AP300 and 3-yr Standard Support.

สินค้ารุ่น WGAP3023 : WatchGuard AP300 NFR ApplianceTools for Resellers (Quota 1Set Only)
 
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard AP200

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard AP200 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้

สินค้ารุ่น WG002503 : WatchGuard AP200 and 3-yr LiveSecurity Bundle.

สินค้ารุ่น WG002501 : WatchGuard AP200 and 1-yr LiveSecurity Bundle.
 
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard AP100

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard AP100 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่งๆดังนี้

สินค้ารุ่น WG001503 : WatchGuard AP100 and 3-yr LiveSecurity Bundle.

สินค้ารุ่น WG001501 : WatchGuard AP100 and 1-yr LiveSecurity Bundle.

สินค้ารุ่น WG001583 : Competitive Trade In to WatchGuard AP100 and 3-yr Live Security Bundle.

สินค้ารุ่น WG001581 : Competitive Trade In to WatchGuard AP100 and 1-yr Live Security Bundle.

สินค้ารุ่น WG001521 : WatchGuard AP100 NFR ApplianceTools for Resellers (Quota 1Set Only)
 
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard AP102

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard AP102 ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้

สินค้ารุ่น WG003503 : WatchGuard AP102 and 3-yr LiveSecurity Bundle.

สินค้ารุ่น WG003501 : WatchGuard AP102 and 1-yr LiveSecurity Bundle.

สินค้ารุ่น WG003521 : WatchGuard AP102 NFR ApplianceTools for Resellers (Quota 1Set Only)
 
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard QMS

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard QMS ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้

สินค้ารุ่น WG018286 : WatchGuard QMS 1000 2-yr LiveSecurity Renewal.

สินค้ารุ่น WG018495 : WatchGuard QMS 1000 2-yr Upgrade to LiveSecurityGold.

สินค้ารุ่น WG018283 : WatchGuard QMS 500 2-yr LiveSecurity Renewal.

สินค้ารุ่น WG018492 : WatchGuard QMS 500 2-yr Upgrade to LiveSecurityGold.
 
2017-02-01

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard XCS

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้า WatchGuard XCS ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้

สินค้ารุ่น WG018421 : WatchGuard XCS 1170 2-yr Upgrade to LiveSecurity Gold.

สินค้ารุ่น WG017976 : WatchGuard XCS 1170 2-yr  Email Security Suite Renewal.

สินค้ารุ่น WG017978 : WatchGuard XCS 1170 2-yr Web Security Subscription.

สินค้ารุ่น WG018971 : WatchGuard XCS 770R 2-yr Upgrade to LiveSecurity Gold.

สินค้ารุ่น WG018975 : WatchGuard XCS 770R 2-yr Email Security Suite Renewal.

สินค้ารุ่น WG018978 : WatchGuard XCS 770R 2-yr Web Security Subscription.

สินค้ารุ่น WG018414 : WatchGuard XCS 770 1-yr Upgrade to LiveSecurity Gold.

สินค้ารุ่น WG017945 : WatchGuard XCS 770 1-yr  Email Security Suite Renewal.

สินค้ารุ่น WG017947 : WatchGuard XCS 770 1-yr Web Security Subscription.

สินค้ารุ่น WG018412 : WatchGuard XCS 570 2-yr Upgrade to LiveSecurity Gold.

สินค้ารุ่น WG017928 : WatchGuard XCS 570 2-yr  Email Security Suite Renewal.

สินค้ารุ่น WG018806 : WatchGuard XCS 570 2-yr Web Security Subscription.

สินค้ารุ่น WG018409 : WatchGuard XCS 370 2-yr Upgrade to LiveSecurity Gold.

สินค้ารุ่น WG017919 : WatchGuard XCS 370 2-yr Email Security Suite Renewal.

สินค้ารุ่น WG018805 : WatchGuard XCS 370 2-yr Web Security Subscription.

สินค้ารุ่น WG018763 : WatchGuard XCS 2-yr McAfee AV‚ 25 seats.

สินค้ารุ่น WG018764 : WatchGuard XCS 2-yr McAfee AV‚ 50 seats.

สินค้ารุ่น WG018765 : WatchGuard XCS 2-yr McAfee AV‚ 100 seats.

สินค้ารุ่น WG018766 : WatchGuard XCS 2-yr McAfee AV‚ 250 seats.

สินค้ารุ่น WG018767 : WatchGuard XCS 2-yr McAfee AV‚ 500 seats.

สินค้ารุ่น WG018768 : WatchGuard XCS 2-yr McAfee AV‚ 1000 seats.

สินค้ารุ่น WG018769 : WatchGuard XCS 2-yr McAfee AV‚ 2500 seats.

สินค้ารุ่น WG018770 : WatchGuard XCS 2-yr McAfee AV‚ 5000 seats.

สินค้ารุ่น WG018990 : WatchGuard XCS 2-yr SecureMail Email Encryption‚ 5 Seats.

สินค้ารุ่น WG018991 : WatchGuard XCS 2-yr SecureMail Email Encryption‚ 10 Seats.

สินค้ารุ่น WG018992 : WatchGuard XCS 2-yr SecureMail Email Encryption‚ 25 Seats.

สินค้ารุ่น WG018993 : WatchGuard XCS 2-yr SecureMail Email Encryption‚ 50 Seats.

สินค้ารุ่น WG018994 : WatchGuard XCS 2-yr SecureMail Email Encryption‚ 100 Seats.

สินค้ารุ่น WG018995 : WatchGuard XCS 2-yr SecureMail Email Encryption‚ 250 Seats.

สินค้ารุ่น WG018996 : WatchGuard XCS 2-yr SecureMail Email Encryption‚ 500 Seats.

สินค้ารุ่น WG018997 : WatchGuard XCS 2-yr SecureMail Email Encryption‚ 750 Seats.

สินค้ารุ่น WG018998 : WatchGuard XCS 2-yr SecureMail Email Encryption‚ 1000 Seats.

สินค้ารุ่น WG018999 : WatchGuard XCS 2-yr SecureMail Email Encryption‚ 2500 Seats.

สินค้ารุ่น WG019387 : WatchGuard XCS 770 1-yr SecureMail Encryption Volume License.

สินค้ารุ่น WG019024 : WatchGuard XCS 2-yr SecureMail Branding‚ 0 - 2‚399 seats.

สินค้ารุ่น WG019025 : WatchGuard XCS 2-yr SecureMail Branding‚ 2‚400 - 5‚999 seats.

สินค้ารุ่น WG019026 : WatchGuard XCS 2-yr SecureMail Branding‚ 6‚000 - 14‚999 Seats.

สินค้ารุ่น WG019027 : WatchGuard XCS 2-yr SecureMail Branding‚ 15‚000+ Seats.

สินค้ารุ่น WG018574 : WatchGuard XCS 2-yr Brightmail‚ 10000 seats.

สินค้ารุ่น WG018573 : WatchGuard XCS 2-yr Brightmail‚ 7500 seats.

สินค้ารุ่น WG018572 : WatchGuard XCS 2-yr Brightmail‚ 5000 seats.

สินค้ารุ่น WG018571 : WatchGuard XCS 2-yr Brightmail‚ 2500 seats.

สินค้ารุ่น WG018570 : WatchGuard XCS 2-yr Brightmail‚ 1000 seats.

สินค้ารุ่น WG018569 : WatchGuard XCS 2-yr Brightmail‚ 500 seats.

สินค้ารุ่น WG018568 : WatchGuard XCS 2-yr Brightmail‚ 250 seats.

สินค้ารุ่น WG018567 : WatchGuard XCS 2-yr Brightmail‚ 100 seats.

สินค้ารุ่น WG018566 : WatchGuard XCS 2-yr Brightmail‚ 50 seats.

สินค้ารุ่น WG018565 : WatchGuard XCS 2-yr Brightmail‚ 25 seats.
 
2016-10-11

[Events] ออพติมุส ร่วมออกบูธแสดงสินค้า WatchGuard ในงานสัมมนา CDIC2016

WatchGuard ได้เข้าร่วมออกบูธเพื่อแสดงเทคโนโลยีด้วย โดยในงานจะได้นำเสนอ Dimension Solution คะ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการใช้งาน Big Data เพื่อออก Output เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงผู้ใช้งาน และพฤติกรรมการใช้งาน ได้แบบ Real times รวมถึง เทคโนโลยีที่กำลังกล่าวถึงกันในช่วงนี้ APT ซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ Threat สามารถทำได้ด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุด 
 
2016-10-06

[Events] IT Trends Strategic Planning 2017 : Towards Thailand 4.0

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กรต่างๆ การติดตามตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละปีจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งทุกสิ้นปีบริษัทวิจัยต่างๆทั่วโลกก็ออกรายงานเพื่อระบุถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีก่อกำเนิด(Emerging Technology) ที่จะมีผลกระทบและเปลี่ยนแปลงธุรกิจในปีหน้า
2016-10-04

[Events] TICTA Grand Final 2016 : งานสัมมนาและประกาศผลรางวัลโครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2016

ออพติมุสขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ! สัมมนาดีๆ ให้กับพี่ๆในวงการคะ :)

ห้ามพลาด!! กับการสัมมนาและประกาศผลรางวัลโครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2016 ภายในงาน TICTA Grand Final 2016 วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องบอลล์รูม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 237 3222-4 หรือ patcharee@inhouse-agency.com หรือ https://www.facebook.com/ThailandICTawards/