ร่วมงานกับเรา

 

 ทำงานโดยตรงกับ HQ ในต่างประเทศ เช่น Ruckus Wireless, WatchGuard, Kerio, Xclaim

 เป็นต้นน้ำของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสินค้าใหม่ ๆ ในตลาด ในฐานะ Value Added Distributor

 ทำงานร่วมกับ IT partner และทำงานกับระบบของลูกค้า ที่เป็นบริษัทอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย

 ตั้งอยู่กลางเมือง เดินทาง 15 นาทีจากรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์

 เน้นให้ทีมงานฝึกฝนและพัฒนา มีสวัสดิการ มีความมั่นคง มีรายได้ดี ทำชีวิตพนักงานให้มีคุณภาพ เดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 

ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา We provide reasonable priced technology products to fulfill the best use for customers through channels.

 

หากคุณมีความพร้อม กระหายอยากเรียนรู้ รักความท้าทาย ความก้าวหน้าในการทำงาน เราต้องการคุณมาร่วมทีมในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ :

สมัครงานออนไลน์ 

 

Go to Market
รับ 4 อัตรา 
 
รายละเอียดของงาน :
 •  Responsible for overall relationship with the customer (End User)
 •  Generate Leads by cold call to customer and pass to our partner
 •  Manage Leads from all source and pass to our partner
 •  Create Solution that fit for each vertical market
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
 • • Male age 30 years over
 • • Bachelor degree in Computer Sciences, Computer Engineer, Marketing, Business Administrator or related field
 • • Having at least 3 years’ experience in marketing, sales and IT business would be an advantageous
 • • Knowledge in networking product and expert in project management
 • • Good command in Spoken and Written in English
 • • Good communication skill and presentation skill

สวัสดิการ : ประกันสังคม, -ตรวจสุขภาพประจำปี, -เบี้ยประกันภัยกลุ่ม , ,ค่ามือถือ,ค่าพาหนะ ,โบนัส (ขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละปี)

กรอกใบสมัครงานออนไลน์

 
Graphic / Graphic Designer
รับ 1 อัตรา 
 
รายละเอียดของงาน :
 •  Graphic / Graphic Designer
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
 • Male / Female age 27 years overBachelor degree in Graphic Design or related filedHaving at least 2 years experience,IT business would be an advantageHaving creative thinking and good responsibilityProficiency in Photoshop, Illustrator, HTML, Flash ApplicationAble to operate and handle daily transactions in graphic department

สวัสดิการ : ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี, เบี้ยประกันภัยกลุ่ม, ค่าใช่จ่ายต่างๆ ในการทำงานนอกสถานที่,  โบนัส (ขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละปี)

 

กรอกใบสมัครงานออนไลน์

 

 

พนักงานการตลาด/เจ้าหน้าที่การตลาด/Marketing Executive
รับ 1 อัตรา 
 
รายละเอียดของงาน :
 •  รับผิดชอบในการวางแผน/ดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ผ่านสินค้า 6 กลุ่มหลัก (Wireless, Wired, Monetize, Security, Collaborative, Services)
 •  จัดเก็บ/วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจทางการตลาด
 •  รับผิดชอบในกิจกรรมทั่วไปภายในฝ่าย อาทิ ทำ Pricelist, จัดงานสัมมนา และ เทรนนิ่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
 • • คนมีไฟ วัย 27 ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดเพศ)
 • • จบปริญญาตรี/โท ด้าน การตลาด การสื่อสารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • • มีแนวคิดด้านกลยุทธ์ รวมถึงสามารถในการทำ Project Management ได้เป็นอย่างดี
 • • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจคอมพิวเตอร์ จะทำให้เข้าใจการทำงานได้เร็วขึ้น
 • • ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ได้เป็นอย่างดี รวมถึง ความสามารถในภาษาไทยก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
 • • ไม่รับพิจารณาหากมีความกลัว ด้านไอที เป็นพื้นฐาน
สวัสดิการ : ประกันสังคม, -ตรวจสุขภาพประจำปี, -เบี้ยประกันภัยกลุ่ม ,   -โบนัส (ขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละปี)
 

 

Sales IT/Sales Network/Sales/เจ้าหน้าที่โครงการ/ระบบ
รับ 4 อัตรา
 
รายละเอียดของงาน :
 •  ดูแล Dealer ที่อยู่ในเขตที่ได้รับมอบหมาย
 •  หา Dealer เพิ่ม เพื่อปรับปรุงเขตให้ดีขึ้น อย่างต่อเนือง และสม่ำเสมอ
 •  สนับสนุน/พัฒนา Dealer ในเขตการขายให้มีความสามารถในการนำเสนอสินค้า และ สามารถดูแลระบบลูกค้า Users ได้ในเบื้องต้น  
 •  วางแผน และ พัฒนาดีลเลอร์ในเขต ให้ถึงยอดตามเป้าหมายที่บริษัทได้ตั้งไว้
 
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
 • • Male age 27 years over
 • • Bachelor degree in Business Administration, Computer Science, or related field
 • • At least 1 years of working experience in sales of IT business would be an advantage
 • • Ability in English language communication & computer literate
 • • Target-oriented with strong interpersonal and communication skills
 
สวัสดิการ : ประกันสังคม, -ตรวจสุขภาพประจำปี, -เบี้ยประกันภัยกลุ่ม , -คอมมิชชั่น,ค่ามือถือ,ค่าพาหนะ
 

 

Network Engineer
รับ 3 อัตรา
 
รายละเอียดของงาน :
 •  ออกพบลูกค้าเพื่อออกแบบระบบ Network (Wireless/Firewall/MailServer), ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 •  ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Network ทางโทรศัพท์
 •  สามารถ configure และดูแลระบบ Network ที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่าย
 •  จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ Proposal
 
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
 • • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • • ภาษาอังกฤษ "ต้องอ่านได้เข้าใจ" คะแนนพิเศษสำหรับความสามารถในการฟัง พูด เขียน
 • • มีความรู้พื้นฐานด้านเน็ตเวิร์คในระดับ Layer 2 และ Layer 3 คะแนนพิเศษสำหรับ CCNA และ CCNP หรือ Certificate อื่นๆ
 • • มีประสบการณ์การทำงานกับระบบ Network ทั้งในส่วน Wireless Controller, Security Firewall, Mail Server จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • • ใฝ่รู้ ขยันฝึกฝน ทำงานอย่างมีระเบียบ มีวินัย และตรงต่อเวลา
 • • เอาใจใส่กับลูกค้า
 • • คะแนนพิเศษสำหรับความสามารถในการพูด Presentation และการ Training
 
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี, เบี้ยประกันภัยกลุ่ม, ค่าใช่จ่ายต่างๆ ในการทำงานนอกสถานที่,  โบนัส (ขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละปี)
 

 

Network Engineer (Wireless Specialist)
รับ 2 อัตรา
 
รายละเอียดของงาน :
 •  ออกพบลูกค้าเพื่อออกแบบระบบ Wireless, ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 •  ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Wireless ทางโทรศัพท์
 •  สามารถ configure และดูแลระบบ Wireless ที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่าย
 •  จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ Proposal
 
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
 • • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • • ภาษาอังกฤษ "ต้องอ่านได้เข้าใจ" คะแนนพิเศษสำหรับความสามารถในการฟัง พูด เขียน
 • • มีความรู้พื้นฐานด้านเน็ตเวิร์คในระดับ Layer 2 และ Layer 3 คะแนนพิเศษสำหรับ CCNA และ CCNP หรือ Certificate อื่นๆ
 • • มีประสบการณ์การทำงานกับระบบ Wireless Controller จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • • ใฝ่รู้ ขยันฝึกฝน ทำงานอย่างมีระเบียบ มีวินัย และตรงต่อเวลา
 • • เอาใจใส่กับลูกค้า
 • • คะแนนพิเศษสำหรับความสามารถในการพูด Presentation และการ Training
 
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี, เบี้ยประกันภัยกลุ่ม, ค่าใช่จ่ายต่างๆ ในการทำงานนอกสถานที่,  โบนัส (ขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละปี)
 

 

Network Engineer (Network Security Specialist)
รับ 2 อัตรา
 
รายละเอียดของงาน :
 •  ออกพบลูกค้าเพื่อติดตั้ง Firewall, ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 •  ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบที่ติดตั้ง Firewall ทางโทรศัพท์
 •  สามารถ configure และดูแลระบบที่ใช้งาน Firewall
 •  จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ Proposal
 
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
 • • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • • ภาษาอังกฤษ "ต้องอ่านได้เข้าใจ" คะแนนพิเศษสำหรับความสามารถในการฟัง พูด เขียน
 • • มีความรู้พื้นฐานด้านเน็ตเวิร์คในระดับ Layer 2 และ Layer 3 คะแนนพิเศษสำหรับ CCNA และ CCNP หรือ Certificate อื่นๆ
 • • มีประสบการณ์การทำงานกับระบบ Firewall จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • • ใฝ่รู้ ขยันฝึกฝน ทำงานอย่างมีระเบียบ มีวินัย และตรงต่อเวลา
 • • เอาใจใส่กับลูกค้า
 • • คะแนนพิเศษสำหรับความสามารถในการพูด Presentation และการ Training
 
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี, เบี้ยประกันภัยกลุ่ม, ค่าใช่จ่ายต่างๆ ในการทำงานนอกสถานที่,  โบนัส (ขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละปี)

 

Admin Accounting
รับ 1 อัตรา
 
รายละเอียดของงาน :
 •  เปิดใบกำกับภาษี, ใบวางบิลให้กับลูกค้า
 •  ดูแลการจัดส่งสินค้า (มี Outsource ทำการจัดสินค้าและส่งสินค้าให้ลูกค้า) ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
 •  ตามการชำระหนี้จากลูกค้า
 •  จัดตารางงานให้กับพนักงานส่งเอกสาร
 •  ทำรายงานสต๊อคสินค้า
 
 คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
 • • เพศชาย/ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
 • • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • • ใช้พิื้นฐานทางด้านบัญชีเรื่อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีซื้อ, ภาษีขาย เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์รายการบัญชี, ไม่จำเป็นต้องปิดงบการเงิน
สวัสดิการ : ประกันสังคม, -ตรวจสุขภาพประจำปี, -เบี้ยประกันภัยกลุ่ม ,   -โบนัส (ขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละปี)
 

 

Accounting
รับ 2 อัตรา
 
รายละเอียดของงาน :
 •  วิเคราะห์รายการค้าทางบัญชี และสามารถลงบัญชีรับ - จ่ายได้
 •  ปิดภาษีซื้อ - ภาษีขายได้
 •  สามารถกรอกแบบฟอร์ม ภพ.30, ภงด.3, ภงด.53, ภงด.1, ภงด 1ก, ประกันสังคม
 •  กระทบยอดเงินฝากธนาคารได้
 
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
 • • เพศชาย/ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
 • • สามารถวิเคราะห์รายการค้าทางบัญชี และลงบัญชีรับ - จ่ายได้ ปิดภาษีซื้อ - ภาษีขายได้
 • • มีประสบการณ์การทำงาน 1 - 3 ปีในการลงบัญชีรับ - จ่าย
 
สวัสดิการ : ประกันสังคม, -ตรวจสุขภาพประจำปี, -เบี้ยประกันภัยกลุ่ม ,   -โบนัส (ขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละปี)
 

 

 

 

Candidates please submit application letter, full resume (word document) staring qualifications and experience, transcript together with a recent photo to this online form.

Human Resources Department
Optimus (Thailand) Co., Ltd.  49/6 Soi Boonchusri, Dindaeng Rd., Phayathai, Bangkok 10400
Tel:    0-2247-9898 # 89     Fax: 0-2245-1166
Email : hr@optimus.co.th


 

Line ID: @hr_optimusthailand